Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

 Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos veikla

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija yra juridinių asmenų savanoriškai įkurta nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus teisinius aktus. 

 

Asociacija įsteigta 1992 metų birželio 30 dieną. Šiuo metu ji jungia 160 žemės ūkio, uždarąsias akcines, kooperatines bendroves, perspektyvias žemės ūkio įmones. Asociacijos veikloje dalyvauja ir ūkininkai.

 

Asociacijos veiklos svarbiausias tikslas – siekti, kad žemdirbiams būtų sudaryta normali ekonominė, teisinė, finansinė ir socialinė aplinka, o žemės ūkio įmonėms – palankios rinkos ekonominės sąlygos. Kad būtų įgyvendinami tikslai, dalyvaujama įvairiose programose, keliama specialistų kvalifikacija.

 

Asociacija išleido keletą leidinių, skirtų vadovams ir specialistams: ,,Žemės ūkio bendrovių veiklą reglamentuojančių dokumentų rinkinys“, ,,Produkcijos savikainos kalkuliavimas“, ,,ŽŪB ir kitų įmonių veiklos apžvalga“, ,,Teisės aktų sąvadas ir paaiškinimai juridiniams asmenims, įsigyjant žemę“ ir kt.

                                                          
Daugeliu atveju požiūris į žemės ūkį, į jame dirbančius ūkininkus, žemės ūkio bendroves ir įmones priklauso nuo politinių jėgų santykio Seime, Vyriausybėje. Asociacija siekia ir sieks, kad šis požiūris keistųsi gerąja linkme, o ypač  į asocijuotus narius. Šią veiklą skatina ir tai, kad Europos Sąjungos (ES) šalyse žemdirbiai aktyviai dalyvauja savivaldoje. Esame tikri, kad vieningos šakos atstovavimas valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvai dirbant ES šalių erdvėje, tik išaugs.  Tad kviečiame jungtis.

 

Asociacijos veiklos pagrindinės kryptys:

 

• išreikšti ir ginti savo narių interesus, jiems atstovauti valstybinėse institucijose ir nevyriausybinėse organizacijose;
• tobulinti žemės ūkio bendrovių ir kitų įmonių veiklą;
• kelti asociacijos nariais esančių ūkių vadovų ir specialistų kvalifikaciją;
• ieškoti partnerių ir lėšų, kad būtų realizuoti investiciniai projektai, naujai technikai, technologijoms diegti;
• plėtoti perspektyvines programas auginant ir parduodant žemės ūkio produkciją Lietuvos ir užsienio partneriams;
• tobulinti ryšius su Seimo komitetais, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, ministerijomis, departamentais, įvairiomis žemdirbių ir perdirbamosios pramonės įmonių organizacijomis,  taip pat užsienio valstybių įmonėmis ir jų atstovybėmis;
• informuoti žemdirbius ir kaimo gyventojus apie ES keliamus reikalavimus ir gyvenimą narystės ES sąlygomis;
• reprezentuoti Lietuvos žemės ūkio bendroves ir jų asociaciją savo šalyje ir užsienyje, organizuoti bendradarbiavimą su analogiškomis Lietuvos ir kitų šalių organizacijomis.

 

Dalyvavimas asociacijos veikloje  – tai didesnės galimybės:

 

•suderinti didelės grupės juridinių ir fizinių asmenų tikslus bei veiksmus;
•efektyviau atstovauti žemdirbių interesams;

•atlikti daugiau darbų pačių narių jėgomis, taupant lėšas;

• turėti įtakos valdžios institucijoms priimant aktualius teisės aktus.