Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje
2018-11-19
Š. m. lapkričio 6-7 d. Europos Komisijos ir Copa-Cogeca BŽŪP darbo grupių posėdžiai Plačiau

2018-11-19
Peticija dėl nevienodų išmokų pagal ES bendrą žemės ūkio politiką Lietuvoje Plačiau

2018-11-19
ES Komisijos Civilinio dialogo grupės „Tarptautiniai žemės ūkio aspektai“ posėdis Plačiau

2018-11-19
Baltijos šalių Europos Parlamento nariai kreipimasis dėl minimalaus išmokų dydžio 196 eur/ha 2020 m. ir išmokų konvergencijos 2021-2027 m. laikotarpiu Plačiau

2018-11-19
Žemdirbių lyderiai priešinasi išmokų ribojimui Plačiau

2016-09-27
Paramos pieno gamybos sumažinimui schema – išsemta per pirmąjį paraiškų teikimo laikotarpį Plačiau

2016-09-17
Š. m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje įvyko neformalus 27 valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimas Plačiau

2016-09-15
Europos Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio metinis pranešimas apie Europos Sąjungos padėtį 2016 m. Plačiau

2016-06-22
COPA-COGECA "Pieno ir pieno produktų" darbo grupės neeilinis posėdis: kreiptis į EK dėl skubios finansinės paramos pieno gamintojų pinigų srautams Plačiau

2016-06-03
Prancūzijos pieno gamintojų federacijos pirmininko kreipimasis į Europos pieno gamintojus dėl inovatyvios, stabilios ir į ateitį orientuotos Europos pieno politikos sukūrimo Plačiau

2016-03-14
Š. m. Copa-Cogeca pasiūlymai ES žemės ūkio ministrui, tarybai Plačiau

2016-03-08
Š. m. kovo 2-3 d. įvyko COPA-COGECA ir ES Komisijos „Tarptautinių žemės ūkio aspektų“ darbo grupių posėdžiai Plačiau

2016-02-10
Europos Komisija š. m. vasario 4 d. paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas žemės ūkio produktų propagavimo priemonių rėmimui Plačiau

2016-01-25
„Trys ketvirtadaliai ūkių negamybinių investicijų kainavo pernelyg brangiai“, – teigia ES auditoriai Plačiau

2015-12-22
Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas dėl pirmųjų „Žalinimo“ įgyvendinimo metų Plačiau

2015-12-22
Europos Komisijos viešosios konsultacijos dėl geresnio konkurencijos teisės įgyvendinimo Plačiau

2015-11-03
Š. m. spalio 20 d. Milane seminaras “ES žemės ūkio struktūrinės realijos: Ar svarbus ūkio dydis?” Plačiau

2015-11-02
Š. m. spalio 28 d. Europos Parlamentas pritarė naujoms didžiausioms sieros dioksido, azoto oksido, kietųjų dalelių ir kitų oro teršalų riboms ES šalyse Plačiau

2015-10-30
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1853 2015 m. spalio 15 d., kuriuo numatoma laikina išskirtinė pagalba gyvulininkystės sektoriaus ūkininkams Plačiau

2015-10-14
Š. m. spalio 7-8 d. COPA-COGECA ir ES Komisijos „Tarptautinių žemės ūkio aspektų“ darbo grupių posėdžiai Plačiau

2015-10-06
Š. m. spalio 7 d. Briuselyje Copa-Cogeca Pieno darbo grupės posėdis Plačiau

2015-10-02
Europos Komisija leido išmokėti iš anksto dalį tiesioginių išmokų ir paramos pagal Kaimo plėtros programą Plačiau

2015-09-10
Š. m. rugsėjo 1 d. Briuselyje įvyko Copa-Cogeca Pieno darbo grupės posėdis Plačiau

2015-07-16
Copa ir Cogeca išreiškia gilų susirūpinimą dėl Europos parlamento Aplinkos komiteto balsavimo dėl ES oro kokybės politikos peržiūros, įspėdamos, kad ji yra nereali ir labai neigiamai paveiks ES gyvulininkystės sektorių Plačiau

2015-07-16
Ūkininkai privalo padėti išvalyti orą, sako Europos Parlamento narys Plačiau

2015-06-10
Š. m. birželio 1-3 d. įvyko bendras COPA-COGECA prezidiumo posėdis Rygoje Plačiau

2015-05-29
Š. m. gegužės 28 d. balsavimo Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete dėl Nacionalinių teršalų ribų direktyvos rezultatai Plačiau

2015-05-08
Š. m. gegužės 4-5 d. įvyko COPA-COGECA darbo ir civilinio dialogo grupių „Tarptautiniai žemės ūkio aspektai“ posėdžiai Plačiau

2015-04-20
Mare Balticum Agroforumas Plačiau

2015-03-17
Š. m. kovo 10 d. Briuselyje įvyko Copa-Cogeca Pieno darbo grupės posėdis Plačiau

2014-10-21
Š. m. spalio 17 d. Prancūzijos žemės ūkio patarėjas Lenkijai ir Baltijos šalims Alexandre Martinez apsilankė Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijoje Plačiau

2014-10-13
Europos ūkininkų kongresas 2014 – be atsakymų dėl krizės poveikio sumažinimo Plačiau

2014-09-15
COPA-COGECA seminaras "Naujoji BŽŪP 2014-2020 m. I ramsčio būklė” Plačiau

2014-07-15
Š. m. liepos 14 d. Žemės ūkio ir ministrų taryba: diskusijos dėl pieno sektoriaus ateities - sprendimas nepriimtas Plačiau

2014-07-09
Europos Audito Rūmai paskelbė ataskaitą „ Ar Komisija veiksmingai valdė susietosios paramos integravimą į bendrosios išmokos schemą?“ Plačiau

2014-07-08
Išrinkti Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas ir vicepirmininkai Plačiau

2014-07-07
Europos Parlamentas patvirtino savo komitetų sudėtį Plačiau

2014-06-26
Valstybės pagalba: Europos Komisija patvirtino naujas taisykles dėl valstybės pagalbos žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose bei kaimo vietovėse Plačiau

2014-04-16
Komisija paleidžia į darbą pieno rinkos observatoriją Plačiau

2014-04-04
Š. m. kovo 13 d. įvyko COPA-COGECA Darbo ir Konsultacinių grupių „Tarptautiniai BŽŪP aspektai“ posėdžiai Plačiau

2014-03-19
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2014 m. kovo mėn. Plačiau

2014-03-18
Š. m. kovo 6 d. įvyko COPA-COGECA Pieno ir pieno produktų darbo ir Pieno konsultacinės grupių posėdžiai Plačiau

2014-03-17
Š. m. balandžio 7-8 d. Taline Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos HELCOM žemės ūkio ir aplinkosaugos forumo posėdis Plačiau

2014-02-27
Europos Komisijos konsultacijos dėl valstybės pagalbos gairių Plačiau

2014-02-18
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2014 m. vasario mėn. Plačiau

2014-02-18
Š. m. sausio 29 d. Briuselyje įvyko Europos Komisijos organizuotas seminaras „Sėkmingas Kaimo plėtros programų 2014-2020 m. įgyvendinimas“ Plačiau

2014-01-29
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2014 m. sausio mėn. Plačiau

2013-12-23
2013 m. gruodžio 20 d. ES Oficialiame leidinyje publikuoti BŽŪP reformos reglamentai Plačiau

2013-12-18
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2013 m. gruodžio mėn. Plačiau

2013-12-14
LŽŪBA raštas DG Sanco ir DG-Agri generaliniams direktoriams Plačiau

2013-11-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2013 m. lapkričio mėn. Plačiau

2013-11-09
2013 m. lapkričio 4-5 d. įvyko Pieno ir pieno produktų darbo ir konsultacinių grupių posėdžiai Plačiau

2013-10-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2013 m. spalio mėn. Plačiau

2013-10-11
2013 m. spalio 4 d. įvyko eilinis Lietuvos ir Latvijos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovų susitikimas Plačiau

2013-10-09
2013 m. rugsėjo 30 d. įvyko COPA-COGECA Konsultacinės grupės Tarptautiniai BŽŪP aspektai posėdis Plačiau

2013-09-28
2013 m. rugsėjo 25 d. įvyko COPA-COGECA seminaras „Europos žemės ūkio produktyvumas ir augimas“ Plačiau

2013-09-25
2013 m. rugsėjo 24 d. įvyko Europos Komisijos Konferencija „ES pieno sektorius: plėtra po 2015“ Plačiau

2013-09-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2013 m. rugsėjo mėn. Plačiau

2013-08-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2013 m. rugpjūčio mėn. Plačiau

2013-07-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2013 m. liepos mėn. Plačiau

2013-07-09
2013 m. liepos 1-2 d. įvyko COPA-COGECA Pieno ir pieno produktų darbo ir Pieno konsultacinės grupių posėdžiai Plačiau

2013-06-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2013 m. birželio mėn. Plačiau

2013-05-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2013 m. gegužės mėn. Plačiau

2013-04-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2013 m. balandžio mėn. Plačiau

2013-03-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2013 m. kovo mėn. Plačiau

2013-03-09
2013 m. kovo 5-6 d. įvyko COPA-COGECA Pieno ir pieno produktų darbo ir Pieno konsultacinės grupių posėdžiai Plačiau

2013-02-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2013 m. vasario mėn. Plačiau

2013-02-09
2013 m. sausio 28 d. įvyko COPA-COGECA Konsultacinės grupės „Tarptautiniai BŽŪP aspektai“ posėdis Plačiau

2013-01-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2013 m. sausio mėn. Plačiau

2012-12-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2012 m. gruodžio mėn. Plačiau

2012-11-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2012 m. lapkričio mėn. Plačiau

2012-09-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2012 m. rugsėjo mėn. Plačiau

2012-05-18
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2012 m. gegužės mėn. Plačiau

2012-05-03
Audito Rūmų nuomonė dėl BŽŪP po 2013 m. Plačiau

2012-04-16
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2012 m. balandžio mėn. Plačiau

2012-03-20
Š. m. kovo 5 - 6 ir 12 d. Briuselyje vyko COPA-COGECA darbo grupių posėdžiai Plačiau

2012-03-20
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2012 m. kovo mėn. Plačiau

2012-01-16
Galvijų supirkimo kainos ES šalyse 2012 m. sausio mėn. Plačiau

2012-01-13
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija dalyvaus Copa-Cogeca Techninės darbo grupės posėdyje Plačiau

2012-01-10
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos pozicija ir pasiūlymas Copa-Cogeca dėl tiesioginių išmokų paskirstymo „BŽŪP po 2013 m.“ Plačiau

2012-01-03
COPA-COGECA preliminarus reakcijos į Europos Komisijos teisinius pasiūlymus dėl BŽŪP artėjant 2020 m. projektas Plačiau

2012-01-02
2011 spalio 12 d. Europos Komisijos teisiniai pasiūlymai dėl BŽŪP po 2013 m. Plačiau

2011-11-22
EK komunikatas dėl BŽŪP po 2013 metų Plačiau