Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Europos Komisija pateikė Deleguotojo Reglamento, papildančio Reglamentą 639/2014, kuriuo nustatomos tiesioginių išmokų skyrimo taisyklės

Viena iš nuostatų yra nepalanki žemdirbiams, kurie Ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse augino azotą fiksuojančius augalus arba laikė pūdymą ir kt.

 

Papildant Reglamento 45 straipsnį naujomis dalimis, nuo 2018 bus siūloma uždrausti naudoti augalų apsaugos produktus kai kuriuose EFA plotuose (pūdymai, tarpinės kultūros, azotą fiksuojantys augalai). Tai motyvuojama būtinybe gerinti žalinimo aplinkosaugos veiksmingumą, visų pirma, siekiant EFA plotuose didesnės biologinės įvairovės.

Tikėtina, taip gali nutikti. Labai svarbu, kaip visos ES žemdirbiai, tame skaičiuje ir mes, sugebėsime paveikti Komisiją.

 

Be abejo, lemiamą žodį tars ES žemės ūkio ministrų Taryba.

 

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija