Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. kovo 31 d. Rygoje įvyko Estijos, Latvijos ir Lietuvos žemės ūkio bendrovėms atstovaujančių savivaldos organizacijų pasitarimas, kurio metu buvo diskutuojama dėl BŽŪP po 2020 m. nuostatų.

Trijų Baltijos šalių organizacijų vadovai pritarė bendrosioms nuostatoms dėl stipraus ateities BŽŪP biudžeto, jos supaprastinimo ir modernizavimo. Vieningo palaikymo sulaukė reikalavimas, kad būsimojoje BŽŪP neturi išlikti istorinėmis referencijomis pagrįstos išmokų nelygybės, mažėtų biurokratinis reguliavimas iš Briuselio, o šalims narėms būtų suteikiama daugiau savarankiškumo.

Vis tik moderniems, prekiniams ūkiams atstovaujančių organizacijų vadovai išreiškė susirūpinimą dėl kai kurių “veikėjų” stumiamų pasiūlymų riboti bendrą ūkiui skiriamos tiesioginės paramos sumą. "Mes raginame nustoti eskaluoti išmokų mažinimo ir ribojimo temą, vadovaujantis ydingais ir paviršutiniškais kriterijais – ūkio dydžiu ar bendra išmoku suma. Tai skaido žemdirbių visuomenės vienybę ir paniekina ūkių investicijas į tvarų augimą, generacijų kaitą ir užimtumo didinimą, maisto saugumą ir t.t., kurių siekiama įgyvendinant bendruosius ES plėtros tikslus." Tiesioginės išmokos turi būti siejamos su asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, pajamomis, pakankamus žemės ūkio produkcijos tiekimus užtikrinančia gamyba, geresniu gamybos veiksnių, ypač darbo jėgos panaudojimu, kaip nurodoma Romos (Lisabonos) sutartyje įtvirtintuose BŽŪP tiksluose.

Susitikimo metu organizacijų vadovai pasidalino savo šalių aktualijomis ir ateities planais, vienas iš jų – atnaujinti reguliarią 2003 metais įkurtos Baltijos šalių nevyriausybinių žemės ūkio organizacijų tarybos veiklą, koordinuojant ir pristatant trijų šalių žemdirbių poziciją ir suteikiant jai legitimumo.

Vakare įvyko šventinis renginys, skirtas Latvijos statutinių žemės ūkio įmonių asociacijos 20-mečiui, kuriame dalyvavo Latvijos žemės ūkio ministras ir kitų atsakingų institucijų vadovai bei kolegos iš nevyriausybinių žemdirbių savivaldos organizacijų.

 

LŽŪBA informacija