Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

 

Š. m. balandžio 14 d. Padovinio ŽŪB įdiegta pirmoji Baltijos šalyse mėšlo separavimo sistema. Modernūs ūkiai – perspektyvus, draugiškos aplinkai žemės ūkio gamybos modelis

 

Kaskadinės mėšlo separavimo sistemos privalumas yra tas, kad pakopinio separavimo metu nesuardoma augalinio pluošto struktūra ir gauta apie 34 proc. drėgnumo medžiaga gali būti naudojama gyvuliams kreikti. Taip gaunamas kraikas yra purus, nesusiguli ir nedulka, todėl karvės ant jo noriai guli. Be to, jame koncentruojamas dirvožemiams reikalingas fosforas. Skystojoje frakcijoje likęs azotas ir kalis – tinkami papildomam augalų tręšimui.

Vis tik nuolat įvairiais lygmenimis vykdomo puolimo prieš stambius ūkius kontekste, norėtųsi paskatinti oponentus pažvelgti į žemės ūkio gamybos modernizavimą ir produktyvumo didinimą kitu kampu ir susimąstyti.

Padovinio ŽŪB nuosavybės ir nuomos pagrindais dirba apie 2700 ha žemės ūkio naudmenų. Iš viso bendrovėje auginama apie 2 600 galvijų, iš jų 1098 melžiamos karvės, likusieji – veislinis prieauglis ir buliai mėsai. Bendrovėje taip pat laikoma daugiau kaip 60 šeimų bičių. Tai - stambus, prekinis, daugiašakis ūkis.

Tačiau ar bendrovė, kurioje dirba 110 darbuotojų, turėtų nukentėti dėl kai kurių, primityvaus kirpimo politikierių ketinimų, atriboti tokio tipo ūkius nuo ES paramos ar ją sumažinti? Juk čia vienam dirbančiajam tenka tik 25 ha žemės, o darbuotojų amžiaus vidurkis tesiekia 35 metus.

Ne burtų lazdelei pamojus, o investuojant milžiniškas SKOLINTAS lėšas bendrovėje sukurtos šiuolaikinės, patrauklios ir patogios darbo vietos. Ne ką mažesnis dėmesys skiriamas darbo aplinkai: jaukūs poilsio kambariai ir asmeninės higienos patalpos, skrupulingai palaikoma švari ir tvarkinga gamybinė aplinka, poilsio zona su tvenkiniu ir elnynu. Konkretūs darbai, bet ne tušti postringavimai apie kartų atsinaujinimą bei imigracijos mažinimą ir traukia jaunimą darbuotis šioje nedidelėje Suvalkijos gyvenvietėje.

Sistemingai vykdomas Padovinio ŽŪB modernizavimas duoda neabejotiną naudą aplinkai. Našesnė ir intensyvesnė gamyba sudaro sąlygas, tariant Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaro P. Hogano žodžiais, „pagaminti daugiau, sunaudojant mažiau“. Be to, bendrovėje panaudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (pieno atšaldymo metu gaunama šiluma, saulės šilumos kolektorinė sistema). Susiklosčius palankioms investavimo galimybėms ir į grandinę įjungus biodujų jėgainę, būtų pasiektas pilnas mėšlo tvarkymo ciklas. Tam galėjo pasitarnauti šio laikotarpio Kaimo plėtros programa. Ir būtų galima kalbėti apie šalies žemės ūkio praktikoje pritaikytą ES žiedinės ekonomikos modelį. Priminus politikams ir biurokratams, kad visa tai turi atsipirkti...