Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. gegužės 2 d. baigėsi Europos Komisijos paskelbtos konsultacijos dėl, kuriose visi suinteresuoti asmenys galėjo pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus, kaip supaprastinti ir tobulinti BŽŪP, išreikšti savo lūkesčius dėl BŽŪP po 2020 m. Konsultacijos pasižymėjo ypatingu respondentų aktyvumu – preliminariais duomenimis iš viso gauta beveik 323 tūkstančiai atsakymų. Daugiausia pasiūlymų pateikė Vokietijos (147 tūkst.), Prancūzijos (40 tūkst.) ir Italijos (38 tūkst.) gyventojai. Lietuvos piliečiai aktyvumu nepasižymėjo – liko priešpaskutiniai, pateikę tik 120 atsakymų ir aplenkdami tik maltiečius.

Dėl to tenka tik apgailestauti. Dar 2015 metų pabaigoje, Europos Komisijai inicijavus viešąsias konsultacijas dėl Žalinimo, Asociacija pasiekė, kad klausimynai būtų pateikti ne tik anglų, bet ir lietuvių kalba. Tai jau tapo taisykle ir pastaroji konsultacija jau buvo vykdoma visomis ES kalbomis. Nuomones ir pasiūlymus buvo galima teikti lietuviškai. Deja, rezultatai nedžiugina. O juk tai silpnina šalies derybines pozicijas, derantis dėl tiesioginių išmokų sulyginimo, lankstesnių taisyklių, įgyvendinant kaimo plėtros programos priemones, biurokratizmo ir kontrolės sumažinimo ir kt.

DG-Agri duomenimis, tik šiek tiek daugiau nei 7 proc. atsakiusių pažymėjo, tiesiogiai užsiimantys ūkininkavimu. Tad belieka tikėtis, kad Komisija atkreips didesnį dėmesį ne į individualius, bet organizacijų atsakymus ir pasiūlymus, kur vyravo (77 proc.) žemės ūkio organizacijos. Asociacija taip pat yra tarpe organizacijų, pateikusių argumentuotus atsakymus ir pasiūlymus.

Vis tik, tenka pripažinti, kad bendras konsultacijų fonas yra pavojingas realia žemės ūkio gamyba užsiimantiems subjektams, o tikimybė, kad, pvz., aplinkosaugai bus atriekta dar didesnė (šiuo metu – 30 proc.) BŽŪP biudžeto dalis - labai padidėjo.

 

Atsakymų skaičius pagal šalis:

Valstybė

Atsakymų skaičius

Vokietija

147 142

Prancūzija

40 390

Italija

38 425

Ispanija

24 776

Belgija

20 806

Olandija

7 202

Austrija

7 129

Lenkija

5 872

Vengrija

3 698

Čekija

3 356

Slovakija

3 132

Danija

2 886

Graikija

2 792

J. Karalystė

2 040

Kroatija

1 983

Švedija

1 885

Rumunija

1 859

Airija

1 609

Suomija

1 188

Portugalija

    980

Bulgarija

    956

Latvija

    633

Slovėnija

    378

Kipras

    156

Estija

    132

Lietuva

    120

Malta

      40

Kitos

    126

Viso

322 912

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija