Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje pasirodė informacija, neva Europos Komisija reikalauja nutraukti savanoriškos susietosios paramos teikimą gyvulininkystei. Pateikiamas ir Europos Komisijos argumentas – susietąją paramą galima teikti tik esamam gamybos lygiui palaikyti.

Panašu, kad Briuselio dangoraižių kabinetuose susėdę kai kurie ES biurokratai nesuvokia, ką daro.

Todėl Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija kategoriškai atmeta tokius neatsakingus Europos Komisijos klerkų išvedžiojimus, kurie kertasi su ES mastu patvirtintais žaliojo augimo, bioekonomikos, tvarios plėtros ir kt. tikslais bei siunčia klaidinančius signalus žemdirbiams.

Pirma. Gyvulininkystė ir mišrusis ūkininkavimas yra tvarios žemės ūkio sektoriaus plėtros garantas. Sėjomainos su pašarinėmis kultūromis ir daugiametėmis žolėmis, organinių trąšų naudojimas ir t.t. yra lemiami faktoriai, kurių dėka dirvožemyje ne tik palaikomas, bet ir didinamas organinės medžiagos kiekis. Tokiu būdu sprendžiami ne tik dirvožemio erozijos prevencijos ir regeneracijos, bet klimato kaitos mažinimo ir kiti aplinkosaugos klausimai.

Antra. Gyvulininkystė yra pagrindinis darbdavys kaimo vietovėse. Katastrofiškai augant vidinei migracijai iš kaimų į miestus bei emigracijai, darbo vietų kūrimas yra prioritetas numeris vienas Lietuvoje.

Trečia. Net ir formaliai žiūrint, Europos Komisijos reikalavimas pažeidžia Reglamento 1307/2013 53 straipsnio 6 dalyje nustatytus terminus. Citata: „6. Ne vėliau kaip 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės gali peržiūrėti savo sprendimą pagal 1–4 dalis ir nuspręsti nuo 2017 m.:“

Todėl Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija kreipiasi į žemės ūkio ministrą, ragindama atmesti ir nekreipti dėmesio į eilinių DG-Agri biurokratų nurodymus ir laukti, kol Europos Komisija savo sprendimu įtvirtins reikalavimus, kuriuos dėl teisėtų lūkesčių principo pažeidimo bei ES programinių nuostatų nesilaikymo bus galima apskųsti Europos Teisingumo teisme, ne tik prisiteisiant neteisėtai atimtas išmokas, bet ir dėl ydingų biurokratų sprendimų susidariusius kitus nuostolius.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija jaučia pareigą priminti, kad pagal Lisabonos sutartį žemės ūkis yra tarpe sričių, kuriose yra užtikrinamas kompetencijų pasidalijimas tarp Europos Komisijos ir valstybių narių, o ne vien tik „primygtinų komisijos siūlymų“ vykdymas ir tikisi, kad bus užtikrintas griežtas Sutarties nuostatų laikymasis.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija