Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. birželio 14 d. Europos Parlamentas neatmetė Europos Komisijos planų uždrausti pesticidus kai kuriose ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse (EASV). 

Nepaisant Europos Parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pritarimo rezoliucijai, prieštaraujančiai Europos Komisijos ketinimams uždrausti pesticidus kai kuriose EASV vietovėse (pūdymas, azotą fiksuojantys augalai, įsėlis ir posėlis), balsuojant Europos Parlamente rezoliucija nesulaukė absoliučios daugumos palaikymo – t.y. 376 balsų. Europos Parlamentas, balsuodamas 363 balsais „už“, 267 „prieš“ ir 43 susilaikius, nesustabdė Europos Komisijos deleguotojo reglamento įsigaliojimo.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija jau informavo, kad Europos Komisija paruošė deleguotojo Reglamento 639/2014 pakeitimą, kuriame be kitų pakeitimų siūloma uždrausti naudoti augalų apsaugos produktus „žalinimo“ ekologiniu atžvilgiu svarbiose vietovėse (EASV): pūdymuose, azotą fiksuojančiuose augaluose, posėliuose ir įsėliuose.

DG-Agri duomenimis, išvardinti aukščiau elementai sudaro net 94,32 proc. deklaruojamų EASV plotų: azotą fiksuojantys augalai – 45,45 proc., posėliai ir įsėliai – 27,69 proc., pūdymai – 21,18 proc.

Europos Komisijos pasiūlymas teikiamas, ignoruojant agronominę patirtį ir taikomas technologijas, nepaisant žemdirbių išreiškiamo susirūpinimo ir perspėjimų dėl neigiamų tokio draudimo pasekmių.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija kartu su Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos grūdų augintojų asociacija kreipėsi raštais į Europos Parlamento narius iš Lietuvos, prašydama pritarti rezoliucijai, stabdančiai Europos Komisijos ketinimus.

Įsigaliojus Europos Komisijos deleguotojo reglamento 639/2014 pakeitimui ir uždraudus naudoti augalų apsaugos priemones, taps problematiškas ankštinių augalų, daugiamečių žolių įsėlio, tarpinių pasėlių ar pūdymų kultivavimas ir reikalavimo turėti 5 proc. EASV plotų įgyvendinimas.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija