Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

       

Žemės ūkio įmonių vadovams, buhalterinės apskaitos darbuotojams kilo nemažai klausimų dėl naujojo Darbo kodekso įgyvendinimo. Todėl š. m. liepos 13 d. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija surengė seminarą tema “Naujojo Darbo kodekso apžvalga”, kurio tikslas - supažindinti su LR Darbo kodeksu, informuoti apie svarbiausius pokyčius  ir  naują darbo santykių reguliavimą, jų taikymą praktikoje. Seminaras vyko Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos patalpose. Į jį susirinko virš 130 dalyvių – žemės ūkio įmonių vadovų, buhalterinės apskaitos darbuotojų, ūkininkų – asociacijos narių.

       Preliminari seminaro darbotvarkė:

  • Kaip taikyti Darbo kodeksą po 2017-07-01 d.
  • Privalomi įmonėse dokumentai ir jų turinys.
  • Darbo sutarčių sudarymas. Naujos darbo sutarčių rūšys.
  • Darbo sutarties vykdymas. Komercinė paslaptis, konfidenciali informacija, nekonkuravimas.
  • Darbo sutarties nutraukimas, nutraukimo procedūra. Išeitinės išmokos.
  • Darbo ir poilsio laiko reguliavimas.  Atostoginių mokėjimo tvarka.
  • Darbo užmokestis.
  • Darbuotojų žalos atlyginimas.
  • Darbdaviams taikomos sankcijos pagal naująjį Darbo kodeksą.     

      Seminaro lektorė - Evelina Jasaitė, UAB „SDG grupė“ teisės departamento direktorė, dalyvavusi LR trišalės tarybos svarstymuose dėl Darbo kodekso. 

     Seminaro dalyvių nuomone, detaliai, konkrečiai  ir suprantamai pateikta informacija apie naująjį Darbo kodeksą gerokai palengvins jo įsisavinimą. Seminaro dalyviai gavo dalomąją medžiagą „Naujojo Darbo kodekso apžvalga“.

Akimirkos iš seminaro - galerijoje.

 

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija