Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Šiandien žemės ūkio ministras Bronius Markauskas ir aplinkos ministras Kęstutis Navickas pasirašė įsakymą „Dėl tręšimo sąlygų 2017 metais nustatymo“, kuriuo tręšimo sezonas pratęsiamas iki gruodžio 15 d. Tad žemdirbiai, dėl užsitęsusių liūčių negalėję tręšti savo laukų ir nespėję to padaryti, dar turi laiko tai atlikti.   

Net ir pratęsus tręšimo laikotarpį  galioja nuostata, draudžianti mėšlą ir (ar) srutas skleisti ant įšalusios, įmirkusios ar apsnigtos žemės. Ribojant žemės tręšimą mėšlu siekiama apsaugoti upes, ežerus, jūras bei kitus paviršinius bei požeminius vandenis nuo taršos nitratais, naudojamais žemės ūkyje. Tręšimą mėšlu ir srutomis reglamentuoja aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymas, nustatantis didžiausią leistiną per kalendorinius metus į dirvožemį patenkančio azoto kiekį – 170 kg/ha.

Draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip per 100 m nuo gyvenamojo namo be gyventojo sutikimo ir arčiau kaip per 300 m nuo gyvenvietės be seniūno sutikimo.

Primename, kad Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija jau spalio 27 d. buvo raštu kreipusis į žemės ūkio ir aplinkos ministrus, prašydama tręšimo sezoną pratęsti iki gruodžio 15 d. Jis buvo pratęstas tik iki gruodžio 1 d. Todėl š. m. lapkričio 24 d. buvo kreiptąsi pakartotinai.