Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Šaltinis: Agriland
Švedija, Suomija, Austrija, Nyderlandai ir Danija yra įvardintos kaip šalys, kurios nenori užpildyti Brexit biudžeto lėšų trūkumą. Suprantama, kad šalių pozicijos buvo apibrėžtos ES biudžeto komisaro Guenther Oettinger žemės ūkio komiteto susitikime Briuselyje šiandien.
Agriland nuomone, išvardintos šalys nori išlikti dabartinio indėlio į ES biudžetą susitarimo lygmenyje. Europos Komisijos narys G. Oettinger pažymėjo, kad, nors Austrija nenori BŽŪP sumažinimo, šalis nėra linkusi mokėti daugiau. Europos Parlamento šaltiniai taip pat teigia, kad Vokietija išreiškia pasipriešinimą savo indėlio padidinimui, kamšant susidariusią spragą.
Praėjusį mėnesį, Jean-Claude Juncker, Europos Komisijos pirmininkas paragino ES 27 valstybes nares skirti daugiau lėšų į Europos Sąjungos bendrą biudžetą – susiduriančio su 13 milijardų eurų trūkumu po Brexit‘o.
Šių šalių nepritarimas pasiūlymui padidinti įnašą į ES biudžetą reiškia didesnį spaudimą būsimam BŽŪP finansavimui.
Jungtinės Karalystės grynasis indėlis į BŽŪP vertinamas 3 mlrd. eurų kasmet. BŽŪP sudaro beveik 40 % ES biudžeto ir teikia finansinę paramą ūkininkams ir kaimo plėtrai.
Praėjusią savaitę Europos Komisijos biudžeto komitetas pasiūlė tris galimus variantus BŽŪP po 2020 biudžetui. Pasiūlymo projektas apima: galimybę palaikyti finansavimą dabartiniame lygmenyje, kuris sudaro 37 % ES biudžeto; iki 30 % sumažinti paramą, tuo būdu sutaupant 120 mlrd. eurų; ir 15 proc. paramos sumažinimą, taip sutaupant 60 mlrd. eurų.
"Biudžetas neturėtų būti sumažintas"
Šią savaitę, Mairead McGuinness, Europos Parlamento pirmininko pirmoji pavaduotoja pareiškė, kad "BŽŪP mažinimas nėra kelias į priekį". "Ateityje ūkininkams svarbiausias klausimas yra užtikrinti tvirtą biudžetą žemės ūkiui," sakė ji. Ji pabrėžė, kad biudžeto mažinimas būtų "tolygus užmerktoms akims į ūkininkų poreikius“, kurie konsultaciniuose komitetuose ragina padidinti BŽŪP biudžetą.
Fine Gael Midlands Šiaurės Vakarų regionui Europos Parlamento narė pabrėžė, kad nauji reikalavimai žemės ūkyje reiškia, kad reikia daugiau investicijų.
Žemės ūkiui keliami nauji reikalavimai – įskaitant klimato veiksmus -  yra nepakankamai finansuojami. Europos Parlamento narė ketina iškelti šį klausimą Europos Komisijai šią savaitę; Be to, ji perduos Airijos ūkininkų nuomonę dėl BŽŪP konsultacijų.