Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Foto zum.lrv.lt

 

Š. m. vasario 28 d. Žemės ūkio ministerijoje įvykusiame pasitarime buvo diskutuojama dėl pasėlių deklaravimo 2018 m. taisyklių nuostatų pakeitimų, kuriuos pateikė Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija. Pasiūlytame Taisyklių pakeitimo projekte buvo atsižvelgta į techninį taisyklių pakeitimą, išbraukiant terminą „abi ilgosios kraštinės“.

Taip pat po Asociacijos konsultacijų su ES tarnybomis, Žemės ūkio ministerija turėjo pripažinti, jog žieminės kultūros, kaip tarpinės, gali būti auginamos žalinimo ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse ir tai neprieštarauja Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 1307/2013 nuostatoms.

Įvertinant tai, kad nuo 2018 m. uždraudus naudoti pesticidus „gamybiniuose“ pasėliuose (aktualiausia - azotą fiksuojančioms kultūroms), žalinimo reikalavimų įgyvendinimas taps labiau komplikuotas, tenka apgailestauti, kad Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyriaus specialistai diskusijoms ir pasiūlymams šiuo klausimu pasiruošė nepatenkinamai.

Pagal Reglamento 1307/2013 46 str. 9 (c) dalies nuostatas, tik Europos Komisijai pagal 70 straipsnį yra suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi perskaičiavimo ir svoriniai koeficientai. Nors pagal Reglamento 1307/2013 70 straipsnio (3) dalį Europos Parlamentas ir Taryba gali bet kuriuo momentu atšaukti suteiktu įgaliojimus, tačiau priimtas sprendimas turi būti publikuotas Europos Sąjungos Oficialiame leidinyje. Toks sprendimas nebuvo priimtas ir publikuotas.

2017 m. gruodžio 13 d Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu 2393/2017 buvo nustatyti nauji perskaičiavimo ir svoriniai koeficientai kai kurioms ekologiniu požiūriu svarbioms vietovėms, tačiau tai padaryta oficialiai neatšaukus Komisijai suteiktų įgaliojimų. Susidariusi dviprasmybė reikalauja tikslaus ir oficialaus teisinio išaiškinimo.

Be to, Reglamento 2393/2017 versijoje lietuvių kalba buvo nustatytas tris kartus didesnis perskaičiavimo koeficientas (lygus 1,0) tarpinėms kultūroms ir, tikėtina, jog ši klaida galės būti ištaisyta tik pasibaigus deklaravimui.

Todėl Asociacija siūlė pasinaudoti susiklosčiusia situacija ir dėti pastangas, kad būtų nustatyti palankesni žemdirbiams „gamybinių“, ekologiniu požiūriu svarbių vietovių perskaičiavimo koeficientai.

Tokiu būdu susitarimas dėl taisyklių projekto nebuvo pasiektas, nors viešai teigiama, kad jis suderintas su socialiniais partneriais.

Vienašališkai tvirtindama nesuderintą deklaravimo taisyklių projektą, Žemės ūkio ministerija prisiima atsakomybę už galimas problemas, kurios gali kilti, įgyvendinant naujus žalinimo reikalavimus 2018 metais.

Asociacijos rašytus raštus rasite čia:

2017-07-14

2017-10-23

2018-01-26

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija