Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. balandžio 19 d. Briuselyje įvyko Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovų (Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos narių) susitikimas su Žemės ūkio atašė K. Anužiu.

Susitikimo metu pasidalinta informacija apie 2018 m. pasėlių deklaravimo aktualijas, nepalankias pieno supirkimo kainų tendencijas, sunkėjančias grūdų eksporto konkurencines sąlygas ir kt.

Buvo diskutuota dėl būsimos Daugiametės finansinės perspektyvos 2021-2027 m. (toliau - DFP). Planuojama, kad gegužės mėnesio pradžioje pasirodys pirmieji pasiūlymai. Buvo aptartos ir tolesnės tiesioginių išmokų konvergencijos perspektyvos.     

Europos Komisijoje intensyviai ruošiami ir BŽŪP po 2020 m. teisės aktų projektai, kuriuos planuojama paskelbti gegužės mėn. pabaigoje. Šaltinių duomenimis, teisiniai pasiūlymai turėtų remtis dabartine struktūra, tačiau tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai turėtų būti vienas bendras teisės aktas. Be šio teisės akto turėtų būti  Bendrosios rinkos organizavimo ir Horizontaliųjų nuostatų teisės aktai. Atsižvelgiant į BŽŪP reformos patirtį, galima prognozuoti, kad reikės – Pereinamojo laikotarpio nuostatų reglamento, nes tikėtina, kad derybos dėl naujosios BŽŪP nuostatų tikrai užsitęs.

Taip pat buvo užsiminta ir apie visai šviežią teisės akto projektą, t.y. ES direktyva dėl nesąžiningų prekybos praktikų. Pasiūlymas jau buvo pristatytas ministrų taryboje, dabar prasidės detalesnės diskusijos su valstybių narių atstovais.