Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Nineoclock.ro 2018-07-04

„Rumunija nepritaria tiesioginių išmokų ūkininkams apribojimui, o Bendroji žemės ūkio politika turi būti finansuojama bent jau taip pat, kaip ir dabartiniu metu“, - pareiškė žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras Petras Daėja susitikimo su kolegomis iš Vokietijos ir Austrijos metu.

Pasak Žemės ūkio ministerijos pranešimo spaudai, siekiant sklandaus pereinamojo laikotarpio tarp pirmininkaujančių valstybių, ministras Daea atvyko į Austriją, kur jis diskutavo su savo Austrijos partneriais, kad aptartų konkrečius klausimus, susijusius su derybomis dėl reikalų perėmimo pagal kompetencijas.

Apsilankymo metu taip pat buvo aptarta Rumunijos ekspertų galimybė kartu su Austrijos ekspertais dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse, siekiant įgyti patirties ir lengvai perimti reikalus.

Kita vertus, per numatytą susitikimą Vokietijoje su Federaline maisto ir žemės ūkio ministre Julia Klöckner, Rumunijos pareigūnas pareiškė, kad jis nepritaria tiesioginių išmokų ūkininkams ribojimui, esminei BŽŪP temai.

"Mes turime bendrą interesą - prisijungti prie galingų tikslų. Džiaugiamės, kad palaikome tokią pat poziciją kaip ir Vokietija, nes Rumunija taip pat nepritaria išmokų ūkininkams mažinimui - tema, kuri yra vienodai svarbi BŽŪ politikai ir Rumunijos žemės ūkiui. Be to, mes esame pagerbti Vokietijos kvietimo kartu organizuoti Maisto ir žemės ūkio forumą ateinančiais metais, kada 2019 m. Rumunija perims pirmininkavimą ES Tarybai", - kalbėjo Rumunijos žemės ūkio ministras.

Savo ruožtu Vokietijos ministrė pareiškė, jog bendradarbiavimas būtinas, kad būtų pasiekta vieninga būsimos žemės ūkio politikos koncepcija.

"Svarbu žinoti mūsų kaimyninių šalių padėtį žemės ūkyje. Mes norime identifikuoti bendrus mūsų pozicijų taškus ir bendradarbiauti, siekdami vieningos būsimos žemės ūkio politikos koncepcijos. Geri santykiai ir dialogas su Europos partneriais yra privalomi. Tai sudaro prielaidas sustiprinti vienybę Europoje, todėl aš ir toliau stiprinsiu bendradarbiavimą su Rumunija, pagrįstą pasitikėjimu“, - sakė Vokietijos ministrė. Klöckner taip pat paaiškino, kad Europos ūkininkams reikia peržvelgti seriją iššūkių, ir kaip tik todėl Bendroji žemės ūkio politika, modernizuota ir nebiurokratizuota, ateityje jiems turės sukurti perspektyvias sąlygas.

Vizito į Berlyną metu buvo iškeli kiti klausimai, susiję su pirmininkaujančios Rumunijos prioritetais ES Taryboje, t.y. bendrų sąlyčio taškų, kuriuos Vokietija galėtų paremti, identifikavimas, taip pat bendrų veiksmų organizavimas Tarptautinės Žaliosios Savaitės-2019 parodos metu (2019 sausio 18-27 d.), siekiant padidinti Rumunijos matomumą tarptautiniu lygmeniu.

Petre Daea, žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras, birželio 27-29 d. dalyvavo dviejuose darbo susitikimuose užsienyje: pirmasis susitikimas vyko Austrijoje su Federaline tvaraus vystymosi ir turizmo ministre Elisabeth Kostingeriu, dalyvaujant Rumunijos ambasadoriui Austrijoje Bogdanui Mazurui. Antrasis susitikimas įvyko Vokietijoje su Federaline maisto ir žemės ūkio ministre Julia Klockner, kartu su Emil Hurezeanu, ypatinguoju ir įgaliotuoju Rumunijos ambasadoriumi Vokietijoje.