Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

 

Š. m. rugsėjo 25 d. įsigaliojo pakeistas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas), kuriame už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimą numatytas šis valstybės rinkliavos dydis:

-          fiziniams asmenims 11 Eur (Sąrašo 4.613.1 papunktis);

-          juridiniams asmenims 37 Eur (Sąrašo 4.613.2 papunktis).

 

Nuoroda į teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=45c96880bfea11e88f64a5ecc703f89b

 

Rinkliavos dydžio skirtumas grindžiamas tuo, kad ženkliai daugiau pažymų (kurios kainuoja) reikia įsigyti iš Registrų centro bei daugiau laiko sugaištama duomenų apibendrinimui.

 

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija