Vartotojo vardas:
Slaptažodis



 Paieška svetainėje

2017 m. pabaigoje Lietuvos žemės ūkio taryba (Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija, Lietuvos pieno gamintojų asociacija, toliau - LŽŪT) inicijavo parašų rinkimą peticijai dėl nevienodų išmokų pagal ES Bendrą žemės ūkio politiką.

Nepaisant atvirų trukdžių ir kelių žemdirbių savivaldos organizacijų atsiribojimo, buvo surinkta net 52 359 Lietuvos piliečių parašų (palyginimui, pasėlius 2017 m. deklaravo 130 642 žemdirbiai).

Š. m. vasario mėn. Jonavoje įvykusiame visuotiniame žemdirbių suvažiavime Peticija buvo įteikta Europos Parlamento nariui B. Ropei ir pavasarį LŽŪT vardu Europos Parlamento Peticijų komitetui ją įteikė Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininkas Jonas Vilionis.

Peticijoje reikalaujama teisingų tiesioginių išmokų Lietuvos žemdirbiams, kuriems keliami tokie patys, kaip ir kitų ES valstybių narių ūkininkams, griežčiausi pasaulyje ES aplinkosauginiai, maisto saugos, gyvūnų gerovės standartai, klimato kaitos švelninimo reikalavimai, cituojant Europos Komisijos pirmininko J.C Junkerio žodžius, kad „už tą patį darbą toje pačioje vietoje visiems turi būti mokama tiek pat“.

Peticijos nagrinėjimas pagal rašytinę procedūrą buvo numatytas šių metų spalio 8-9 d. įvykusiame Peticijų komiteto posėdyje. Tai jokiu būdu netenkino LŽŪT, nes Komisija neatsakė į LŽŪT pateiktus argumentus, pradedant Stojimo sutarties nuostatomis, baigiant pasiūlymais dėl BŽŪP po 2020 m.

Bendromis LŽŪT ir Europos Parlamento nario B. Ropės pastangomis, Lietuvos žemdirbių peticijos nagrinėjimas buvo pratęstas ir dabar dedamos visos pastangos, kad jame tiesiogiai dalyvautų peticijos teikėjai, t.y. LŽŪT deleguoti atstovai.

Peticijos reikalavimus Lietuvos žemės ūkio tarybos nariai (Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos pieno gamintojų asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija) primins ES institucijoms ir š. m. gruodžio 13 d. įvyksiančiame protesto mitinge Briuselyje.

 

LŽŪBA informacija