Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Šiandien Aleksandro Stulginskio universitete posėdžiauja Lietuvos žemės ūkio taryba (LŽŪBA, LŪS, LGAA ir LPGA). Posėdyje taip pat svečiuojasi daržovininkai, nederlingų žemių, kooperatyvų asociacija, Šalčininkų žemdirbiai, juodmargių augintojai. Aptariama "Baltoji knyga”, LR tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projektas, planuojama akcija Briuselyje š. m. gruodžio 13 d. su Baltijos šalių žemdirbiais, Tarybos organizacinės veiklos aptarimas ir kiti klausimai.