Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. vasario mėn. Jonavoje įvykusiame Visuotiniame žemdirbių suvažiavime Peticija, pasirašyta 52359 žemdirbių, buvo įteikta Europos Parlamento nariui B. Ropei, o pavasarį Lietuvos žemės ūkio tarybos vardu – Europos Parlamento Peticijų komitetui.

Peticijos pateikėjas teigė, kad Lietuvos ūkininkai gali gauti tiesioginę paramą pagal ES bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) nuo šalies įstojimo į ES, tačiau jie gauna daug mažesnes išmokas, nei jų kolegos Vakarų Europos šalyse. Nepaisant to, kad išpildyti reikalavimai aplinkos, maisto saugos ir gyvūnų gerovės srityse, Lietuvos žemdirbiams neskiriamos sąžiningos, vienodos ir nediskriminacinės išmokos. Peticijos pateikėjo nuomone, šios išmokos diskriminacinės buvo 2014 m., 10 metų trukmės pereinamojo laikotarpio pabaigoje. Po ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos per kitą finansinį 2014–2020 m. laikotarpį Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio įmonės ir toliau bus nepalankioje padėtyje ir bus diskriminuojami skirstant lėšas BŽŪP įgyvendinti. Nevienodos BŽŪP išmokos didina Lietuvos ūkininkų emigraciją į kitas ES valstybes nares, kurios yra labiau išsivysčiusios ir gauna didesnę ES fondų paramą.

Lietuvos žemės ūkio tarybos netenkino Europos Komisijos dėl Lietuvos žemdirbių nevienodų išmokų pagal ES Bendrąją žemės ūkio politiką Lietuvoje taikymo atsakymas ir ji š. m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. 2018-1/32 kreipėsi į Europos Parlamento Peticijų komitetą (raštą rasite čia).

Lietuvos žemės ūkio taryba š. m. gruodžio 17 d. gavo kvietimą dalyvauti Peticijų komiteto posėdyje, kuriame papildomai bus svarstomas šis klausimas. Lietuvos žemės ūkio tarybos atstovas posėdyje dalyvaus.

 

 

Lietuvos žemės ūkio tarybos pirmininkas,

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos

prezidentas                                                                                     Petras Puskunigis