Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. gruodžio 20 d. Žemės ūkio ministerijoje socialiniams partneriams buvo pristatyta Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos baltoji knyga – strateginis nacionalinis dokumentas, orientuosiantis kaimo vystymąsi ateinančiais 2021-2027 finansiniais metais. Dokumentas parengtas Žemės ūkio ministerijos iniciatyva po šalies Prezidentės šiemet metiniame pranešime išsakytos kritikos.

Posėdyje dalyvavo Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis.

Pagrindiniai Baltojoje knygoje identifikuoti iššūkiai yra keturi: stiprinti kaimo vietovių gyvybingumą; skatinti žemės ūkio ir verslo konkurencingumą; didinti ūkių atsparumą rizikai ir skatinti tvarų ūkininkavimą; skatinti vietinės produkcijos vartojimą ir gerinti kaimo įvaizdį. Pagal ES ūkių struktūros tyrimų metodiką, atsižvelgiant į ūkių ekonominį dydį bei specializaciją, išskirti keturi ūkių tipai: natūriniai ir pusiau natūriniai, smulkieji versliniai, vidutiniai versliniai ir stambieji versliniai. Iki 2030 m. siūloma remti visus ūkius, atsižvelgiant į jų gyvybingumą bei perspektyvą. Pozityvu pripažinti, kad dokumente atsirado teigiamų nuostatų stambių, darbo vietas ne tik kaime, bet ir mieste kuriančių žemės ūkio įmonių adresu. Įvertintos natūrinio, smulkaus ūkio sampratos ir jų vystymosi galimybės.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos nuomone, kadangi Baltoji knyga apima Nacionalinės kaimo politikos iššūkius, tai kaimo plėtra negalima be kitų - Susisiekimo, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijų veikos kaimo vystymosi politikoje.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija