Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. sausio 8 d. 14 val. įvyko Lietuvos žemės ūkio tarybos narių susitikimas su Premjeru S. Skverneliu. Iš daugelio šiandien žemdirbiams labai aktualių klausimų buvo parinkti keletas. Premjerą stebino, kad tie patys jau seniai žinomi klausimai dar neišspręsti. Duotas 2 savaičių terminas priimti sprendimus, tenkinančius žemdirbius, ir juos bei Premjerą informuoti.

Sutarta, kad panašūs susitikimai su Premjeru galėtų vykti nuolat, jei klausimų nepavyksta išspręsti jo potvarkiu sudarytoje darbo grupėje aktualiems žemės ūkio srities klausimams nagrinėti ir pasiūlymams dėl jų sprendimo teikti (nariai: žemės ūkio ministras G. Surplys, Premjero patarėjas žemės ūkio klausimais A. Muzikevičius, aplinkos viceministras D. Krinickas, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika, žemės ūkio viceministrė A. Miškinienė, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas A. Stančikas, Lietuvos žemės ūkio tarybos atstovai LŽŪBA gen. direktorius J. Sviderskis ir Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas J. Talmantas, Žemės ūkio rūmų pirmininkas A. Svitojus). Svarstyti klausimai:

 

1. Petras Puskunigis – Lietuvos žemės ūkio tarybos pirmininkas, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas.

  • Bendra situacija Lietuvos žemės ūkyje, užbaigus 2018 metus.
2. Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas
  • Dėl stumbrų, vilkų ir paukščių daromos žalos.

 3. Jonas Sviderskis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius.

  • Dėl gruntinio vandens, sunaudojamo gyvulininkystėje, apmokestinimo.
  • Dėl rinkliavos už komunalines atliekas.
  • Dėl atliekų (pakuočių) tvarkymo apskaitos.

 4. Jonas Vilionis – Lietuvos pieno gamintojų asociacijos prezidentas

  • Dėl Žemės ūkio rūmų ir Lietuvos žemės ūkio tarybos finansavimo.
  • Pieno gamintojų problemos.

 5. Danutė Karalevičienė – Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos pirmininkė.

  • Dėl nenašių žemių žemėlapio.

 6. Edmundas Adomavičius – Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacijos pirmininkas.

  • Dėl situacijos Lietuvos kiaulininkystės ūkiuose.

 7. Aušrys Macijauskas – Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas.

  • Dėl grūdų įvežimo į Lietuvą iš trečiųjų šalių.
Lietuvos žemės ūkio tarybos informacija