Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Lietuvos žemės ūkio taryba (toliau - Taryba) 2017 m. pabaigoje inicijavo Peticijos “Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių žemdirbių” pasirašymą. Nepaisant kai kurių žemdirbių savivaldos organizacijų ignoravimo ir kliūčių, Peticiją pasirašė net 52 359 Lietuvos piliečiai, neabejingi šalies žemės ūkio sektoriaus ateičiai. Įdomu šį skaičių palyginti su 2018 m. pasėlius deklaravusių žemdirbių skaičiumi – 128 136.

2018 m. vasario mėnesį Jonavoje įvykusiame Visuotiniame žemdirbių suvažiavime Peticija buvo įteikta Europos Parlamento nariui B. Ropei, o 2018 m. pavasarį Lietuvos žemės ūkio tarybos vardu – Europos Parlamento Peticijų komitetui.

2018 m. liepos 30 d. Europos Komisija pateikė savo atsakymus Peticijų komitetui. Tarybos netenkino formalūs ir bendro pobūdžio Europos Komisijos atsakymai ir 2018 m. rugsėjo 27 d. Tarybos pirmininko P. Puskunigio pasirašytu raštu buvo pateiktos pastabos Europos Parlamento Peticijų komitetui. Raštą rasite čia.

Nepaisant to, 2018 m. spalio 9 d. Peticijų komiteto posėdžio darbotvarkėje 52 359 Lietuvos piliečių pasirašytas dokumentas jau buvo įtrauktas į sąrašą peticijų, kurias siūloma užbaigti, atsižvelgiant į Europos Komisijos atsakymus raštu arba kitus gautus dokumentus. Pravertė ankstesnė Tarybos narių bylinėjimosi su Europos Komisija patirtis dėl išmokų moduliacijos 2012 ir 2013 metais, tad Taryba operatyviai informavo Peticijų komitetą apie prieštaravimą tokiam komiteto sprendimui. Raštas tikslą pasiekė: 2018 m. gruodžio 17 d. Peticijų komiteto Sekretoriatas pakvietė dalyvauti Tarybos atstovus komiteto posėdyje, įvyksiančiame 2019 m. sausio 22 d.

2019 m. sausio 8 d. vyko Lietuvos žemės ūkio tarybos susirinkimas, kuriame Tarybos nariai (Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos pieno gamintojų asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija ir Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija) aptarė pasiruošimo Europos Parlamento Peticijų komiteto sausio 22 d. posėdžiui eigą, pritarė pasisakymo tezėms, ginant Lietuvos žemdirbių poziciją, ir delegavo į posėdį Tarybos atstovus (J. Motiejūnienę, I. Jankauską ir E. Pranauską). Peticijų komiteto pirmininkui suteikus žodį, peticijos reikalavimus perskaityti patikėta Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinio direktoriaus pavaduotojui E. Pranauskui.

Lietuvos žemės ūkio taryba tikisi, kad artėjančiame posėdyje bus įsigilinta į akivaizdžius diskriminavimo faktus bei kitų Europos Sąjungos sutartyje deklaruojamų vertybių pažeidimus, atsižvelgta į Lietuvos žemdirbių reikalavimus ir nedelsiant imtasi priemonių padėčiai ištaisyti, kad:

a) Lietuvai 2020 m. skiriamas finansinis paketas užtikrintų realias (o ne 2009 m. deklaruotų plotų apimtyje), 2013 m. vasario 7-8 d Europos vadovų Tarybos sutartas ir pažadėtas 196 eur/ha tiesiogines išmokas 2020 m., o Žalinimo išmoka už klimatui ir aplinkai naudingas praktikas būtų prilyginta vidutinei ES žalinimo išmokai;

b) Tiesioginės išmokos Lietuvos ūkininkams jau nuo 2021 m. siektų ES vidurkį, netaikant jokių diskriminacinių, į 90 % ES vidurkio orientuotų konvergencijos formulių, be jokių papildomų pereinamųjų laikotarpių, kurie, kaip buvo numatyta Lietuvos Stojimo į Europos Sąjungą akte, jau baigėsi 2013 m.

 

Lietuvos žemės ūkio tarybos informacija