Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

 

Š. m. sausio 8 d. žemės ūkio ministro G. Surplio sudarytos patariamosios tarybos posėdyje buvo aptarti numatomi aktualiausi šių metų Žemės ūkio ministerijos darbai. Juos pristatė už atskiras sritis atsakingi žemės ūkio viceministrai.

Aptarti melioracijos, Lietuvos kaimo plėtros programos likusių paramos lėšų naudojimo, pieno sektoriaus santykių reguliavimo sistemos, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros "Baltosios knygos" ir kt. aktualūs klausimai. Taip pat paliesta ir Žemės ūkio ministerijos iškėlimo į Kauną problematika.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija išdėstė aiškią poziciją dėl Baltosios knygos. Svarbiausios pastabos yra šios:

1. Prioritetus turi gauti ūkiai, įgyvendinantys inovatyvias, poveikį klimato kaitai mažinančias priemones.

2. Iš principo nesutinkame, kad perskirstomoji išmoka už pirmuosius 30 ha būtų padidinta iki 50 ha. Jau dabar, mokant už pirmuosius 30 ha, padidintoms išmokoms išleidžiama apie 420 mln. eurų, panašiai tiek, kiek ir žemės ūkio valdų modernizavimui. Tai jokios investicinės grąžos neteikiantys asignavimai. Ne kartą tai pabrėžė ir pats ministras. Tai „sofos“ ūkininkų kūrimąsi skatinantys pinigai. Asociacija vienareikšmiškai sako: išmokos už pirmuosius hektarus turi būti susietos su socialiai orientuotų darbo vietų sukūrimu kaimo vietovėse ir jų išlaikymu. Tai ir yra rengiamos „Baltosios knygos“ esmė, tai gyvybingo kaimo išlikimo pagrindas, tai ne tik Lietuvos, bet ir ES visų partijų prioritetas. Be to, jau dabar ūkiai iki 50 ha gauna subsidijų 278 eurus už 1 ha, o ūkių segmentas nuo 10 iki 20 ha – net 293 eur/ha, kai tuo tarpu žemės ūkio įmonės – 151 eur/ha. Tai vienas iš lemiančių veiksnių, pasirašant ir įgyvendinant šį dokumentą.

3. Išbraukti žodžius „privačių miškų veisimą žemės ūkio paskirties žemėje“. Manome, kad skatinimas žemės ūkio paskirties žemę apželdinti mišku – arti nusikaltimo.

4. Atvykstantiems į kaimą dirbti ir gyventi iš miestų ir grįžtantiems iš užsienio neturėtų būti sudaromos geresnės sąlygos nei dabar kaime gyvenantiems.

Taip pat buvo išsakyta neigiama nuomonė dėl Žemės ūkio ministerijos iškėlimo į Kauną. Asociacijos prezidiumo poziciją rasite čia.

Posėdyje dalyvavo Asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija