Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžio darbotvarkę rasite čia.

LŽŪBA raštą dėl 2 darbotvarkės klausimo (dėl pasiūlymo EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020 m.) rasite čia ir dėl 4 darbotvarkės klausimo (dėl administracinės naštos mažinimo) rasite čia.