Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. gegužės 31 d. AB „Kiaulių veislininkystė“ patalpose Radviliškio r. vykusiame Lietuvos žemės ūkio tarybos posėdyje, be kitų klausimų, svarstytas klausimas dėl veislininkystės įmonių privatizavimo ir dėl susietosios paramos pakeitimų po 2020 metų.

Tarybos nariai konstatavo, kad gyvulininkystės plėtra buvo ankstesnių ir šios Vyriausybės programoje įrašyta kaip prioritetinė veiklos sritis. Veislininkystė - neatsiejama jos dalis, todėl tobulinti ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą, didinti produktyvių gyvūnų kiekį naujais gyvulininkystės metodais, saugoti ūkinių gyvūnų genetinius išteklius yra šalies prioritetas. Šalys į veislininkystę investuoja, siekdamos išsaugoti šalies identitetą. Lietuvoje su veislininkystės pertvarka pavėluota, procesai užsitęsė, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad reikia ją paskubomis reorganizuoti ir nueiti lengviausiu keliu – privatizuoti. Veislininkystės naikinimas prasidėjo Veislininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pertvarkymu, perduodant jos funkcijas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kurios pagrindinė misija – prižiūrėti ir kontroliuoti maisto saugą bei gyvulių gerovę. Tai su veislininkyste absoliučiai nesusiję. Daugelyje šalių veislininkystės klausimai patikėti žemdirbių savivaldai ir už tai atsako patys žemdirbiai. Bet tai senos tradicijos, kuriose žemdirbių savivalda nėra komercizuota ir išsilaiko iš žemdirbių sumokamo mokesčio. Lietuvos žemės ūkio taryba negauna jokių valstybės dotacijų. Kitose posovietinėse šalyse veislininkystę vykdo žemdirbių savivalda, bet jos privatizuotos buvo suteikiant žemdirbiams pirmumą.

Žemės ūkio ministerijos parengtam Valstybės valdomų veislininkystės bendrovių privatizavimo įstatymo projektui su pirmumu įsigyjant jas žemdirbiams Lietuvos žemės ūkio taryba pritarė. Tačiau jis toliau nebesvarstomas. Išsigąsta kai kurių įstaigų prieštaravimų ir bandoma vėl pasukti lengviausiu keliu – parduoti bendroves aukcione.

Posėdyje bendru sutarimu buvo nutarta ir š. m. birželio 4 d. kreiptąsi į žemės ūkio ministrą su prašymu neteikti šio klausimo svarstymui Vyriausybėje, o toliau ieškoti būdų ir kelių, kaip šį ypač jautrų klausimą šalies gyvulininkystei išspręsti optimaliausiomis žemdirbiams sąlygomis bei būdais.

Deja, Tarpinstituciniame pasitarime buvo patvirtinta pozicija, kad bendroves reikia privatizuoti, nes taip neformaliame pasitarime nutarė ministrai. Posėdyje dalyvavo Lietuvos žemės ūkio tarybos narys Jonas Sviderskis. Pasitarime nutarta teikti ministrų kabinetui siūlymą, kad privatizuojant įmones būtų surašytos specialiosios privatizavimo sąlygos. 

 

Lietuvos žemės ūkio tarybos informacija