Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Agroeta.lt foto

 

Žemės ūkio ministras pasirašė Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 metais (rasite čia) ir Pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 metais (rasite čia) teikimo taisykles.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija teikė pastabas ir prašė nuostolių kompensavimo gyvulininkystės veikla užsiimantiems subjektams tvarką parengti kaip ir augalininkystės sektoriui - pagal Reglamento 702/2014 nuostatas. Tačiau į pastabas atsižvelgta nebuvo ir gyvulininkystės sektoriuje kompensuojama suma yra apribojama Reglamento 1408/2013 nuostatomis – t.y. pritaikant „de minimis” reikalavimus – padengti ne didesnę kaip 15 000 eurų sumą (įskaitant per ankstesnius trejus metus suteiktą pagalbą). Tokiu būdu dalies paramos, kompensuojant 2018 m. sausros nuostolius gyvulininkystėje, gali negauti anksčiau gavę valstybės pagalbą ūkiai ar stambūs gyvulininkystės subjektai, užtikrinantys stabilų aukštos kokybės žaliavos tiekimą pieno ir mėsos perdirbimo įmonėms.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos nuomone, tokia sausros nuostolių gyvulininkystės sektoriuje kompensavimo tvarka yra nesuderinama su šalies Vyriausybės patvirtintais prioritetais, pvz., Nacionaline 2014-2020 m. gyvulininkystės sektoriaus plėtros programa, teikiama parama veislinių gyvulių įsigijimui ir kt., su siekiais didinti gyvulininkystės kilmės produktų eksportą į perspektyvias rinkas bei konkurencingumo vidaus rinkoje stiprinimu.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija