Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas atmetė Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prašymą bei Seimo narių V. Rinkevičiaus ir V. Ąžuolo pateiktą pataisą, kad LR žemės gelmių įstatyme liktų vandens „gręžinio“ ir „vandenvietės“ sąvokos. Paliko tik „vandenvietės“. Tai reiškia, kad visi ūkio subjektai, naudojantys daugiau nei 10 m3 vandens iš gręžinio per parą turės požeminio vandens gręžinius užsiregistruoti „vandenvietėmis“, o joms taikomi visai kiti reikalavimai. Vandenvietės turi turėti 3 apsaugos zonas: 25 m griežto režimo, po to mikrobinės taršos ir, trečia, cheminės taršos. Jos dar turi turėti pozones. Be abejo, tai tikras korupcijos etalonas, nes vien tik už gręžinio aprobavimą firmos, turinčios Geologijos tarnybos leidimą, už tai prašo 999 eurų. Vandenvietės įregistravimas bus kelis kartus brangesnis ir jį turės įforminti visi, kurie per parą sunaudoja daugiau nei 10 m3 vandens. Tai absoliuti dauguma gyvulininkystės ir daržininkystės ūkių, nors valdžia juos deklaruoja kaip prioritetinius, kuriančius darbo vietas kaime. Bet pilamas „smėlis į akis“, neva, to reikalauja ES vandenų direktyva. To nėra. Liko neišspręstas ir žvyrduobių klausimas. Tai vis naujos Seimo dovanos žemdirbiams. Bandysime tai „stabdyti“ Seimo plenarinio posėdžio metu.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos

Generalinis direktorius

Jonas Sviderskis