Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. liepos 5 d. įvyko Copa-Cogeca Pieno darbo grupės posėdis, kurio pagrindinė tema - “Ateities pieno sandorių poreikis Europoje”. Pieno produktų kainų svyravimai yra vieni didžiausių, lyginant su kita žemės ūkio produkcija. Todėl ieškoma įvairių priemonių, kaip išlaikyti pieno gamybos, užtikrinančios žemdirbių pajamas ir darbo vietas kaimo vietovėse, tvarumą.

Prieš keletą metų Europos Komisija pateikė “Pieno paketą”, kuriame iniciatyva koncentruoti pasiūlą ir kurti gamintojų organizacijas, turinčias sustiprinti gamintojų derybines galias, buvo suderinta su griežtais laisvos konkurencijos reikalavimais. Kita rizikos valdymo priemonė – žemdirbių savitarpio pagalbos fondai, kuriems gali būti teikiama parama pagal Kaimo plėtros programą. Ateities pieno sandoriai, kurių dėka pieno gamintojai galėtų fiksuoti ilgalaikes pieno supirkimo kainas, - dar vienas galimas rinkos svyravimų poveikio mažinimo instrumentas. Įvadinę medžiagą darbo grupės nariams pateikė Vokietijos atstovai: profesorius Holger D. Thiele ir Florian Hildebrand. Pranešėjų nuomone, pieno kainų svyravimai ir kainų krizės ateityje taps „normalia būsena“ Europoje. Todėl gamintojai turės iš anksto numatyti pieno supirkimo kainas, kad galėtų atitinkamai valdyti gamybos kaštus.

Prof. Thiele pristatė pieno supirkimo kainų prognozes, kurios sudaromos remiantis sviesto ir lieso pieno miltelių ateities sandorių kainomis, su kuriomis galima susipažinti tinklapyje: https://www.ife-ev.de/index.php/ife-rohstoffwerte/kieler-boersenmilchwert. Ateitis parodys, ar ši praktika sulauks pripažinimo, kaip yra su rapsų ar grūdų biržos kainomis.

Posėdyje buvo aptarta situacija dėl BŽŪP po 2020 nuostatų. Galimi visi variantai: pradedant Trialogo derybų mandato dėl pasiektų susitarimų tvirtinimu, baigiant nuostatų peržiūra iš pradžių. Situacija turėtų išryškėti, paaiškėjus, kas taps Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininku, Europos Komisijos nariu, atsakingu už žemės ūkio ir kaimo plėtrą, DG-Agri generaliniu direktoriumi.

Taip pat posėdyje buvo pratęstos diskusijos dėl klimato kaitos problematikos, susijusios su pieno sektoriumi. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovas pasiūlė darbo grupės nariams ir sekretoriatui imtis aktyvesnių veiksmų šiuo klausimu, geriau pristatant visuomenei, kiek daug jau yra padaryta šioje srityje. Siekiant didesnio proveržio klimato kaitos srityje, turi būti užtikrinamas adekvatus tokių pastangų finansavimas, kaip numatyta Paryžiaus susitarime.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija