Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Turbūt priėjome liepto galą.

Š. m. liepos 19 d. Aplinkos ministerija pateikė įsakymo „DĖL MĖŠLO IR SRUTŲ TVARKYMO APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo projektą (jį rasite čia). Nors įsakymą pasirašo du ministrai: Aplinkos ir Žemės ūkio, iš pateiktos informacijos nesimato, kad projekto rengime būtų pakviesti dalyvauti Žemės ūkio ministerijos atstovai.

Todėl nieko nestebina projekto poveikio vertinimas vien tik Aplinkos ministerijos požiūriu:

Poveikis aplinkai:

Teigiamos pasekmės: Projekto reikalavimai prisideda prie vandenų taršos sumažinimo tikslų įgyvendinimo, vandenų būklės gerinimo, taip pat prie į atmosferą išmetamų teršalų iš žemės ūkio sektoriaus kiekio mažinimo.

Neigiamos pasekmės: Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Keletas įsakymo projekto „perliukų“:

Siūloma nuo 2023 m., tręšiant ariamąją žemę skystuoju mėšlu ir srutomis, naudoti tik tiesioginio įterpimo į dirvą technologijas. Mėšlą ar srutas užarti reikalaujama per 4 val. Aplink rietuves siūloma įrengti 40-50 cm aukščio „redutus“, vietoje 20 cm aparimo.

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS pateikė pasiūlymą „numatyti prievolę mėšlą ir srutas skleisti tik esant tam tikram vėjo greičiui ir krypčiai, atsižvelgiant į artimiausius gyvenamuosius pastatus ir visuomeninės paskirties pastatus bei jų aplinką.“

Asociacija dės visas pastangas, kad „Mėšlo ir srutų tvarkymo aprašas“ vis tik būtų ne vien tik aplinkosaugos reikalavimus, bet ir žemės ūkio realybę atspindintis teisės aktas.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos

generalinis direktorius Jonas Sviderskis