Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. rugpjūčio 29 d. Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės Katilių gyvulininkystės komplekse įvyko Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo posėdis.

Posėdyje dalyvavo ir žemės ūkio ministras Andrius Palionis.

 

Asociacijos prezidiumo nariai susirinko apžiūrėti Griškabūdžio ŽŪB, kuriai vadovauja LŽŪBA prezidentas Petras Puskunigis, įrengtos naujausios Lietuvoje fermos su vienintele šalyje 50 vietų GEA karuseline melžimo aikštele. Fermose pastatyti skysto mėšlo rezervuarai, kuriuose telpa 15 tūkst. kub. m mėšlo, įrengtos automatizuotos pašarų ruošimo stoginės, pieno blokas su modernia melžimo karusele, darbuotojų buitinės patalpos.

 

Posėdžio dalyviai buvo trumpoje ekskursijoje po Griškabūdžio miestelį, apžiūrėjo visą Katilių gyvulininkystės kompleksą.

 

Su ministru buvo kalbama apie buhalterinę apskaitą, „Baltosios knygos“ nuostatų įgyvendinimo priemonių planą ir Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos reikalavimus – kompleksinį paramos susietumą pakeisiantį „sąlygiškumą“, sukritikuotas buvusio ministro sumanymas siųsti pas ūkininkus ir kaimo verslininkus mobilias konsultantų komandas, neigiamai įvertintas siekis įpareigoti paramą gavusius ūkius teikti visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas – prižiūrėti kaimo kelius, šienauti pakeles, prižiūrėti melioracijos griovius. Kalbėta ir apie paramą jauniesiems specialistams - jei jaunieji ūkininkai remiami, kodėl jokios paramos įsikūrimui negauna jaunieji specialistai.

UAB "Naradava" vadovas Aloyzas Grygalis išsakė problemas, su kuriomis susiduria sodininkystės sektoriuje. Taip pat buvo aptarti Bendrosios žemės ūkio politikos reikalavimai, klimato kaitos keliami iššūkiai ir ūkių galimybės gauti paramą biojėgainėms statyti, dar kartą keltas klausimas dėl veislininkystės įmonių privatizavimo, kalbėta apie žemės panaudos sutartis, Valstybinė augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos reorganizavimą.

 

Raštą žemės ūkio ministrui su Asociacijos prezidiumo apibendrinta nuomone svarstytais klausimais rasite čia.

 

 

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija