Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad subjektai, kurie užsiima grūdų, ankštinių augalų, aliejingų sėklų, daržovių, vaisių, grybų auginimu, skirtų žmonių maistui bei tiekia užaugintą produkciją rinkai turi būti registruojami kaip maisto tvarkymo subjektai, vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu (aprašą rasite čia).

Maisto tvarkymo subjektas, siekiantis įgyti teisę vykdyti Aprašo 1 priedo 2 punkte nurodytą (-as) ūkinę (-es) komercinę (-es) veiklą (-as), turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT, kurios teritorijoje planuoja vykdyti veiklą, ir jai pateikti:

1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos (Aprašo 2 priedas);

2. maisto tvarkymo proceso aprašymą, projektines gamybos ir kitas su maisto tvarkymu susijusias apimtis, maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, numatomą steigiamo maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, pamainų skaičių;

3. dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją.

Registracija yra suteikiama  be išankstinio subjekto patikrinimo, neribotam terminui bei yra nemokama. Subjektai, užsiimantys prieš tai minėta veikla, priklauso labai mažos rizikos grupei, todėl kontrolė yra atliekama kartą per 6 metus. 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija