Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. rugsėjo 18-20 d. Kopenhagoje įvyko Europos ir Šiaurės Amerikos žemdirbių konferencija, kurią organizavo ir priėmė Danijos žemės ūkio ir maisto taryba.

[Danijos žemės ūkio ir maisto taryba, kurios istorija siekia 1919 m., atstovauja žemės ūkio ir maisto pramonei, įskaitant prekybos bei finansų įmones, taip pat specifines pramonės organizacijas, tokias kaip bioenergija ir kt. Danijos žemės ūkis ir maisto pramonė yra didžiausias klasteris, apimantis apie 186 000 dirbančiųjų šioje srityje ir 20 mlrd. eurų vertės eksportuojamos žemės ūkio, maisto produktų ir įrangos vertės. Danijos žemės ūkio ir maisto taryba:

1. Užsiima žemės ūkio ir maisto sektoriaus lobistine veikla

2. Teikia savo nariams ekonomiškai efektyvias paslaugas

3. Įgyvendina mokslinių tyrimų ir plėtros programas ir kitą veiklą.]

Konferencijoje savo įžvalgas pristatė Europos ir Šiaurės Amerikos žemdirbių, valdžios institucijų, verslo atstovai.

Plati konferencijos programa apėmė inovacijų ir technologijų žemės ūkyje, tarptautinės prekybos žemės ūkio produkcija, žemės ūkio ir ekonomikos politikos pokyčių, žemės ūkio produkcijos rinkų tendencijų, žemės ūkio produkcijos rinkodaros temas, kurių jungiamoji grandis buvo išskirtinis žemdirbių vaidmuo, mažinant klimato kaitą.

Pranešėjai atkreipė dėmesį į susirūpinimą keliančias tendencijas, jog badaujančių asmenų skaičius pasaulyje pastaraisiais metais vėl pradėjo didėti. Tuo pačiu metu besivystančiose šalyse augančios viduriniosios klasės pajamos didina aukštesnius kokybės standartus atitinkančių maisto produktų, kurie paprastai asocijuojasi su ES standartais, paklausą. Artimiausią dešimtmetį pasaulyje prognozuojamas bendras 16 proc. maisto produktų paklausos kilimas, tačiau didžiausio žmonių populiacijos augimo taškuose žemės ūkio plėtrą riboja gamtinės sąlygos. Todėl dėmesys ir investicijos gamybos produktyvumo didinimui tam palankiuose regionuose negali silpnėti. Našumo augimą gali užtikrinti inovacijų diegimas žemės ūkyje. Tuo pačiu naujų, efektyviau naudojančių išteklius technologijų taikymas užtikrina mažesnį poveikį aplinkai ir klimatui. Kartu pranešėjai pažymėjo, kad ekonominiu požiūriu tvarus gamybos procesų modernizavimas ir naujų technologijų diegimas yra prieinamas tik pasiekus atitinkamą gamybos mastą. Tvarus gamybos intensifikavimas yra bendras ir stambių, ir smulkių žemės ūkio produkcijos gamintojų tikslas, kuris atitinka visuomenės lūkesčius aprūpinimo maisto produktais ir aplinkosaugos srityse. Suprantama, nišinei, vietinei produkcijai, pagrįstai betarpišku ryšiu su vartotoju, rinkoje taip pat tenka derama vieta, tiesioginiai pardavimai turi kuo tiksliau atitikti vartotojų poreikius, tiekimų efektyvumui didinti būtina geriau kooperuoti pastangas ir veiksmus.

Vis tik žemdirbiai turi gerokai aktyviau pristatyti savo veiklą visuomenei, gerinti savo profesijos įvaizdį. Šiuolaikinėje visuomenėje maisto produktų pirkėjai menkai įsivaizduoja, kaip jis gaminamas. Ekspertai konstatavo: apklausos liudija, kad visuomenės pasitikėjimas žemdirbiais – teigiamas. Todėl žemdirbiams būtina atrasti kelius, kaip reprezentuoti savo veiklą vartotojų akyse, priešingu atveju tai padarys kiti. Bendro pobūdžio faktinės informacijos apie tiekiamus saugius ir maistingus produktus nebepakanka, nes bendravimas vyksta emociniu pagrindu. Visuomenės dėmesiui sužadinti ir palaikyti reikalinga labiau personalizuota, asmenine patirtimi pagrįsta informacija, pasitikėjimą didinantis gamybos procesų skaidrumas.

Asociacijos atstovai apsilankė salotų ir įrangos tiekimo įmonėje AP Grønt, įmonės FOSS, tiekiančios žemės ūkio ir maisto produktų kokybės analizės įrangą, būstinėje, ekologinio pieno gamybos ūkyje.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija