Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Prasidėjus kaime rudens darbams, reikalingos nemažos apyvartinės lėšos, todėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (Bendrovė) skuba į pagalbą tiems, kurie skolinasi iš bankų ar kredito unijų.

Bendrovė bankams ir kredito unijoms teikia iki 80 proc. garantijas už  žemės ūkio bendrovių imamus investicinius kreditus ir kreditus ar kredito linijas trumpalaikiam turtui įsigyti.

Svarbi pagalba - dalinis palūkanų kompensavimas už bendrovių imamus kreditus, kredito linijas ir lizingo paslaugas. Palūkanos kompensuojamos tiek už imamus investicinius kreditus, tiek ir už kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti.

Žemės ūkio bendrovėms kompensuojamos palūkanos:

  • už ilgalaikius, investicinius kreditus ar naudojantis lizingo paslauga, kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų, kompensavimo terminas – 3 metai. Nekompensuojama, jei projekto įgyvendinimui skirta ES parama bei įsigyjantiems žemę.
  • už trumpalaikius kreditus ar kredito linijas, kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų, kompensuojama 2 metus. Bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma per 3 metų laikotarpį negali viršyti 20 tūkst. Eur.

Norintys gauti palūkanų kompensacijas, Bendrovei kartu su Paraiška garantijai gauti pateikia ir prašymą dėl palūkanų kompensavimo, kurį glima rasti Bendrovės tinklapyje www.garfondas.lt. Jokių kitų papildomų dokumentų (pvz. sąskaitų) ūkio subjektui pateikti nereikia visą kompensavimo laikotarpį.

Kilus klausimams ar esant neaiškumams, skambinkite tel. 8 5 2608406 ar rašykite info@garfondas.lt.

 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo informacija