Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Nuo š. m. lapkričio 15 d. UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) galės garantuoti lizingo bendrovėms iki 80 proc. neatgautos lizingo sutartyje nustatytos kainos dalies sumokėjimą už perkamą ne tik naują, bet ir naudotą žemdirbių gamybinę įrangą. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui posėdyje pritarė Vyriausybė.

Tokiu būdu finansinės nuomos paslaugomis galės naudotis daugiau žemdirbių, jų neberibos reikalavimas pirkti tik naują gamybinę įrangą ar įrenginius, todėl sumažės skolinimosi kaštai.

Taip pat ŽŪPGF sudarytos galimybės teikti garantijas dėl piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojui pagal faktoringo sutartis. Tai žemdirbiams sudarys galimybes gauti finansavimą palankesnėmis sąlygomis (mažesnės palūkanos, ilgesnis grąžinimo terminas ir kt.).

Šiuo metu ŽŪPGF garantuoja finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms iki 60 proc. neatgautos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos dalies sumokėjimą už žemdirbių perkamą naują (nenaudotą) gamybinę įrangą.

ŽŪPGF suteiktos garantijos lizingo bendrovėms sudaro tik nedidelę dalį visų garantijų, palyginti su garantijomis, suteiktomis finansų įstaigoms. Pavyzdžiui, 2018 m. suteiktų garantijų suma sudarė 42,69 mln. Eur, iš jų tik 150 tūkst. Eur – lizingo bendrovėms. Pagrindinė priežastis, kodėl žemdirbiai iki šiol vangiai naudojosi lizingo paslaugomis – lizingo bendrovių atsisakymas suteikti finansavimą dėl per mažo garantijos dydžio ir garantijos teikimas tik už žemdirbių perkamą naują gamybinę įrangą ar įrenginius.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija