Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Žemės ūkio tarybos posėdyje dalyvavęs Asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis išsakė nuomonę, kad Žemės ūkio ministerija, konkrečiai Gyvulininkystės skyrius, turi prisiimti atsakomybę ir naštą, daugiau dalyvauti visų įsakymų ir įstatymų priėmime. Žemdirbiai nekvestionuoja mokslo ir jų pasiekimų, tačiau reikia atgalinio ryšio tarp mokslo, valdžios institucijų ir žemdirbio. Ministerijoje gyvulininkystės sektorių išmanančių ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, labai trūksta. Mokslas ir ministerija turėtų suremti pečius ir apginti žemdirbių įvaizdį. Fundamentalusis mokslas dirba savo darbą, rašo disertacijas, ginasi mokslinius laipsnius. Bet yra ir komercinis mokslas, kuriam užsakymus teikia įvairūs su gamta susiję fondai, visuomenei parodantys, kas yra „teršėjas“, gaunantys už tai atlygį ir sudievinantys aplinkosaugą, nors žemės ūkis tikrai nėra pats didžiausias gamtos teršėjas.

"Mano ūkis" nuotr.

LSMU Veterinarijos akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas išskyrė tris svarbiausius šių dienų akcentus: šalyje formuojamas neigiamas gyvulininkystės įvaizdis; nepakankamas jaunosios kartos įtraukimas į žemės ūkio, ypač - gyvulininkystės studijas; studijų ir mokslinių tyrimų bazė, kuri svarbi diegiant naujoves gyvulininkystėje. Jo teigimu, du akademijos mokomieji ūkiai, kurie yra pagrindinė studijų, praktinių įgūdžių formavimo ir moksliniams tyrimų bazė, šiuo metu yra visai nekonkurencingi, palyginti su pažangių ūkininkų. Taip yra todėl, kad mokomieji ūkiai negali dalyvauti paramos projektuose. Tai irgi nepadeda pritraukti jaunų žmonių studijuoti. Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriaus vedėjas Darius Liutikas teigė, kad bus ieškoma būdų, kaip padaryti, kad gyvulininkystės priemonės būtų svariai integruotos į naują programinį dokumentą naujoje programinėje perspektyvoje. Lietuvos pieno gamintojų asociacijos prezidentas Jonas Vilionis išsakė nuomonę, kad tokių kalbų jau girdėta iki kaklo. LSMU Gyvulininkystės instituto direktorė dr. Violeta Juškienė teigė, kad reikia daugiau dėmesio taikomiesiems tyrimams, bet Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansavimo sistema palankesnė fundamentiniams tyrimams. Pasak Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktoriaus Algio Baravyko, pirmasis uždavinys – atstatyti gamybos bazę ir potencialą. Prof. Z. Dabkevičiui taip pat labai norėtųsi, kad mokslininkų balsas būtų labiau girdimas. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis pastebėjo, kad žemės ūkis dėl įvairių priežasčių mokslo asmenyje prarado ideologinį skydą ir šiandien prasidėjusi griūtis. Reikia įvesti nario mokestį, kad būtų galima nuo kalbų apie problemas pereiti prie jų sprendimo. M. Malakauskas patikino, kad yra atliekami studentų ir mokslininkų tyrimai, kurių nauda ūkininkams neabejotina. Taikomieji tyrimai vyksta, bet klausimas, koks jų poreikis. Reziumuojant E. Makelis sakė, kad žemės ūkis ir ypač gyvulininkystė prarado mokslo asmenyje skydą. Todėl reikia idėjų, kad žemės ūkis išspręstų savo problemas. Kadangi žemės ūkio mokslo taryba yra patariamoji Žemės ūkio ministerijos organizacija, prof. M. Malakauskas su grupe kvalifikuotų žmonių įpareigotas parengti gaires Žemės ūkio ministerijai, duosiančias nuorodas Žemės ūkio ministerijos atstovams apie gyvulininkystės perspektyvas Lietuvoje. 

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija