Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Pačioje praėjusių metų pabaigoje, gruodžio 30  d. įvykusiame Vyriausybės pasitarime buvo pritarta Nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų planui 2021-2030 m. (toliau - NECP), kuris gruodžio 31 d. (rytojaus dieną) turi būti pateiktas Europos Komisijai.

Ignoruojant prieš mėnesį išreikštą LR Seimo nepritarimą Energetikos, Aplinkos ir kitų ministerijų pasiūlymams formuojant 2020 m. biudžetą atsisakyti taršos mokesčių lengvatų, taikomų žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams, akcizo sumažinimo žymėtam dyzelinui, lengvatos šildymui naudojamiems gazoliams ir kt., Energetikos ministerijos pristatyme NECP siūloma laipsniškai atsisakyti:

  1. Taršos mokesčio lengvatos žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams (iki 2024 m.);
  2. Mažesnio akcizų tarifo žemės ūkio veikloje naudojamam žymėtam dyzelinui (iki 2025 m.);
  3. Mažesnio akcizų tarifo šildymui skirtiems gazoliams (nuo 2022 m.);
  4. Taršos mokesčio lengvatų individualia veikla besiverčiantiems subjektams (iki 2022 m.);
  5. Mažesnio akcizų tarifo gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras verslo reikmėms (nuo 2025 m.);
  6. Mažesnio akcizų tarifo akmens anglims, koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms (nuo 2024 m.).

Be to, siūloma didinti oro taršos mokestį iš stacionarių šaltinių įmonėms, užsiimančioms gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla, peržiūrėti ir 20 proc. sumažinti beakcizinio kuro normas.

Taip pat Europos Komisijos patvirtinimui NECP buvo pasiūlytos BŽŪP po 2020 m. priemonės ir kiti apribojimai, kurie nebuvo aptarti su socialiniais partneriais, tokie kaip: azotinių trąšų nenaudojimo rėmimas, išmoka už beariminių technologijų (650 tūkst. ha), kaip eko-schemos (žalinimo analogo) taikymą, iki 4 val. sutrumpintas paskleisto mėšlo užarimo terminas ir t.t.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija 2019 m. gruodžio 31 d. (rytojaus dieną) kreipėsi raštu į LR Vyriausybę, Energetikos, Aplinkos bei Žemės ūkio ministerijas (raštą rasite čia), nepritardama NECP priemonėms, pateikė klausimus, pastabas bei pasiūlymus (juos rasite čia), prašydama į juos atsižvelgti ir pakoreguoti minėtą planą. Jei tai nebus padaryta, Asociacija svarstys galimybę kreiptis į Europos Komisiją dėl to, kad buvo nesilaikoma Reglamento 2018/1999 nuostatų, užtikrinančių socialinių partnerių įtraukimą į šalies NECP rengimą. 

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija