Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

LR aplinkos ministerija derinimui pateikė Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektą. Įstatymo pakeitimu norima panaikinti „Gamintojo (pakuočių naudotojo)“ sąvokoje numatytą išimtį dėl ūkininkavimo veikloje naudojamo šienainio. T. y. ūkio subjektams (ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms), gaminantiems ir pakuojantiems šienainį (šieną, šiaudus) nuo 2020 m. gegužės 1 d. norima taikyti gamintojo atsakomybės principą.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija dar 2016 m. raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl šienainio pakavimui naudojamo presavimo tinklelio tvarkymo (raštą rasite čia), tačiau iki šiol klausimas taip ir neišspręstas.

Asociacija aukščiau minėtam Įstatymo pakeitimui nepritaria, raštą rasite čia.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija