Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

 

Š. m. sausio 8 d. Europos Parlamente įvyko diskusijos dėl Pereinamojo laikotarpio reglamento nuostatų. Diskusijas organizavo Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narė E. Katainen. Jose dalyvavo šiuo metu pirmininkaujančios Kroatijos, Europos Komisijos DG-Agri, keleto parlamentinių grupių atstovai ir kt. Tačiau didžioji debatų laiko dalis buvo skirta socialinių partnerių, kurių tarpe buvo ir Europos Parlamento nario B. Ropės pakviestas Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovas E. Pranauskas, pasisakymams.

B. Ropės ir jo komandos aktyvaus darbo dėka, Europos Parlamento Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas yra vienintelė grupė, vieningai pasisakiusi už išmokų suvienodinimą (konvergenciją).

Diskusijos metu Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovas perskaitė kartu su Lietuvos ūkininkų sąjungos tarptautinių ryšių koordinatore J. Motiejūniene parengtą tekstą, kuriuo išsakomas susirūpinimas dėl išmokų konvergencijos bei Europos Vadovų tarybos garantuoto 196 eur/ha išmokų dydžio ignoravimo Pereinamajame Reglamente; paramos Kaimo plėtrai mažinimo, nesilaikant Paryžiaus susitarimo 2 str. (1) (c) įsipareigojimo užtikrinti atitinkamą finansavimas pastangoms, nukreiptoms klimato kaitos mažinimo linkme; diskriminaciją įteisinančios Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos panaikinimo nuostatos ir kt. (jį rasite čia).

Taip pat pasinaudota susidariusia galimybe aptarti su ES narių žemdirbių savivaldos atstovais, Copa-Cogeca nariais, kitus klausimus: pakuočių tvarkymo, nacionalinių klimato kaitos planų ir t.t.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija kartu su kitais Lietuvos žemės ūkio tarybos nariais nuosekliai deda ir ateityje dės visas pastangas, kad būtų įgyvendinti daugiau kaip 52 tūkst. Lietuvos piliečių pasirašytos peticijos „Sąjungoje, kurioje visi lygūs, nėra antrarūšių ūkininkų“ reikalavimai.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija