Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje
2018-01-12
Š. m. sausio 15 d. Žemės ūkio mokslo tarybos posėdis Plačiau

2018-01-12
Š. m. sausio 15 d. Žemės ūkio ministerijos vadovybės susitikimas su socialiniais partneriais Plačiau

2018-01-10
Š. m. sausio 19 d. LŽŪBA prezidiumo posėdis Plačiau

2018-01-05
Š. m. sausio 9 d. diskusija apie ES BŽŪP po 2020 m. Plačiau

2018-01-03
Š. m. vasario 1 d. diskusija Valstybinėje augalininkystės tarnyboje Plačiau

2017-12-30
Š. m. sausio 10 d. pasitarimas Žemės ūkio ministerijoje Plačiau

2017-12-29
Š. m. sausio 4 d. I Projektų atrankos komiteto posėdis Plačiau

2017-12-28
Š. m. sausio 4 d. pasitarimas dėl žalio pieno kainodaros Plačiau

2017-12-18
Š. m. gruodžio 20 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2017-12-15
Š. m. gruodžio 19 d. Stebėsenos komiteto posėdis Plačiau

2017-12-11
Š. m. gruodžio 13 d. LR Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2017-11-21
Kasmetinės konferencijos Asociacijos narių šakų specialistams ir vadovams bei vyr. buhalteriams Plačiau

2017-11-14
Š. m. lapkričio 15 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2017-11-08
Š. m. lapkričio 9 d. posėdis Žemės ūkio ministerijoje Plačiau

2017-11-03
Š. m. lapkričio 8 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2017-10-26
Š. m. lapkričio 3 d. LŽŪBA prezidiumo posėdis Plačiau

2017-10-22
Š. m. spalio 25 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2017-10-20
Š. m. spalio 24 d. Stebėsenos komiteto posėdis Plačiau

2017-10-18
Š. m. spalio 23 d. konferencija “Ką prarandame dėl šešėlinės ekonomikos?" Plačiau

2017-10-16
Š. m. spalio 18 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2017-10-09
Š. m. spalio 11 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2017-10-03
Š. m. spalio 6 d. konferencija „Aplinkosauginiai iššūkiai, laukiantys Lietuvos gyvulininkystės klimato kaitos susitarimo kontekste“ Plačiau

2017-10-02
Š. m. spalio 5 d. Lietuvos pieno gamintojų asociacijos ir LR Seimo Kaimo reikalų komiteto jungtinis posėdis Plačiau

2017-09-26
Š. m. rugsėjo 27 d. renginys Žemės ūkio ministerijoje Plačiau

2017-09-25
Š. m. rugsėjo 27 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2017-09-22
Š. m. rugsėjo 26 d. pasitarimas Vyriausybėje žemės ūkio klausimais Plačiau

2017-09-15
Š. m. rugsėjo 20 d. darbo grupės, kuri sudaryta pasiūlymų ir nuomonių dėl LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo apsvarstymui, posėdis Plačiau

2017-09-15
Š. m. rugsėjo 20 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis Plačiau

2017-09-14
Š. m. rugsėjo 19 d. pasitarimas dėl afrikinio kiaulių maro plitimo Lietuvoje Plačiau

2017-09-14
Š. m. rugsėjo 19 d. posėdis Žemės ūkio ministerijoje Plačiau

2017-09-14
Š. m. rugsėjo 27 d. darbo grupės posėdis Žemės ūkio ministerijoje Plačiau

2017-09-12
Š. m. rugsėjo 18 d. 11 val. LR Žemės ūkio rūmų tarybos posėdis Plačiau

2017-09-01
Š. m. rugsėjo 8 d. LŽŪBA prezidiumo posėdis Plačiau

2017-06-23
Š. m. birželio 28 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžiai Plačiau

2017-06-20
Š. m. birželio 30 d. darbo grupės vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, išskyrimo klausimams spręsti posėdis Plačiau

2017-06-19
Š. m. birželio 29 d. Projektų I atrankos komiteto posėdis Plačiau

2017-06-14
Š. m. birželio 27 d. Žemės ūkio mokslo tarybos posėdis Plačiau

2017-06-12
Š. m. birželio 14 d. pasitarimas – apskrito stalo diskusija Plačiau

2017-06-09
Š. m. birželio 15 d. LŽŪBA prezidiumo posėdis Plačiau

2017-06-02
Š. m. birželio 6 d. darbo grupės mokestinėms lengvatoms nagrinėti posėdis Plačiau

2017-05-09
Š. m. gegužės 12 d. renginys deklaravimo klausimams aptarti Plačiau

2017-04-26
Š. m. gegužės 2 d. darbo grupės, sudarytos šiuo metu galiojančių mokestinių lengvatų išnagrinėjimui, posėdis Plačiau

2017-04-24
Š. m. balandžio 27 d. LR žemės ūkio rūmų XVI suvažiavimas Plačiau

2017-04-10
Š. m. balandžio 13 d. Projektų X atrankos komiteto posėdis Plačiau

2017-04-06
Š. m. balandžio 12 d. renginio "Geriausi melžėjai" organizacinio komiteto posėdis Plačiau

2017-04-06
Š. m. balandžio 20 d. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos visuotinis dalininkų susirinkimas Plačiau

2017-04-03
Š. m. balandžio 7 d. Projektų X atrankos komiteto posėdis Plačiau

2017-04-03
Š. m. balandžio 6 d. 10 val. Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuojama tradicinė konferencija Plačiau

2017-03-30
š. m. balandžio 13 d. pasitarimas biodujų gamybos plėtros klausimais Plačiau

2017-03-28
Š. m. balandžio 5 d. LR Seime diskusija „ES bendra žemės ūkio politika po 2020 metų – Lietuvos siekiai“ Plačiau