Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje
2017-11-15
Žemės ūkio ministerija informuoja, kad pratęsiamas tręšimo sezonas Plačiau

2017-11-14
Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas dėl augalų apsaugos produktus ir pesticidų liekanas reglamentuojančių ES teisės aktų vertinimo Plačiau

2017-11-07
Žemės ūkio paskirties žemės pardavimas: Europos Komisija paskelbė gaires valstybėms narėms [Komunikatas pateikiamas lietuvių kalba] Plačiau

2017-10-30
Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos raštas dėl rezervinio (stabilizavimo) fondo papildymo Plačiau

2017-10-19
Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos raštas dėl laikino žemdirbių atleidimo nuo kai kurių mokesčių Plačiau

2017-10-18
VMI raštas dėl žemės ūkio subjektų patiriamų išlaidų melioracijos ir kelių tvarkymui priskyrimo leidžiamiems atskaitymams Plačiau

2017-10-12
Visi nukentėję žemdirbiai raginami nedelsiant kreiptis į savivaldybes Plačiau

2017-10-06
Toms ir tiems, kurie mano, kad jie Lietuvos žemę myli labiau nei kiti (Seime svarstomo LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo kontekste) Plačiau

2017-10-04
Melioracijos likimas jaudina ir ūkininkus, ir valdžią (ir Asociacijos nuomonė) Plačiau

2017-09-28
Asociacija kreipėsi į Europos Komisiją dėl pesticidų naudojimo draudimo Žalinimo plotuose Plačiau

2017-09-26
Vyriausybėje įvyko pasitarimas žemdirbiais aktualiais klausimais Plačiau

2017-09-22
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja: dėl įsipareigojimų vykdymo esant blogoms oro sąlygoms Plačiau

2017-09-22
Š. m. rugsėjo 21 d. posėdžiavo Lietuvos žemės ūkio ir maisto taryba Plačiau

2017-09-20
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad paramos lėšos pasieks jau netrukus Plačiau

2017-09-20
COPA-COGECA seminaras „Žalinimas būsimojoje BŽŪP“ Plačiau

2017-09-18
LŽŪBA raštas dėl LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Plačiau

2017-09-11
LŽŪBA raštas dėl mokestinių įstatymų projektų Plačiau

2017-09-04
Žemdirbių sąskaitas pasiekė nacionalinė parama už parduotą pieną Plačiau

2017-08-31
Negalint įvykdyti įsipareigojimų – pranešti NMA Plačiau

2017-08-31
LŽŪBA atsiliepimas į LR žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio žemės ūkio sričiai vertinimą Plačiau

2017-08-29
NMA: Svarbu planuojantiems modernizuoti žemės ūkio valdas Plačiau

2017-08-24
Užpildykite klausimyną - Europos Komisija kviečia pareikšti nuomonę, kaip užtikrinti sąžiningesnę maisto tiekimo grandinę Plačiau

2017-08-24
Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad pieno gamintojams bus išmokėta 15,8 mln. Eur Plačiau

2017-07-31
LŽŪBA ir LŪS raštas dėl ES lėšų perkėlimo iš vieno ramsčio į kitą Plačiau

2017-07-28
Š. m. liepos 25 d. įvyko susitikimas su LR Seimo Pirmininku V. Pranckiečiu Plačiau

2017-07-20
Įvyko seminaras „Rizikos valdymas ES žemės ūkyje“ Plačiau

2017-07-20
Europos Komisija imasi veiksmų, kad padėtų regionams kurti atsparią ekonomiką globalizacijos sąlygomis Plačiau

2017-07-14
Įvyko seminaras LR darbo kodekso klausimais Asociacijos nariams Plačiau

2017-07-14
LŽŪBA raštas dėl augalų apsaugos priemonių naudojimo kai kuriuose EFA plotuose (pūdymai, azotą fiksuojantys augalai, įsėlis ir tarpinės kultūros) 2018 ir vėlesniais metais Plačiau

2017-07-03
Europos Audito rūmų ataskaita „ES parama jauniesiems ūkininkams turi būti tikslingesnė“ Plačiau

2017-07-01
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijai sukako 25-eri metai! Plačiau

2017-06-29
Europos Komisija paskelbė DISKUSIJOMS SKIRTĄ DOKUMENTĄ DĖL ES FINANSŲ ATEITIES (Lietuvių kalba) Plačiau

2017-06-28
Europos Komisija pradeda diskusijas dėl ES finansų ateities Plačiau

2017-06-21
UAB „SDG“ skyriuose dar iki š. m. liepos 1 d. organizuojami mokymai ir atestacija Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Plačiau

2017-06-16
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo pasiūlymai dėl mokesčių sistemos tobulinimo Plačiau

2017-06-15
Europos Parlamentas neatmetė Europos Komisijos planų uždrausti pesticidus kai kuriose ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse (EASV) Plačiau

2017-06-12
Raštas Europos Parlamento nariams dėl Europos Komisijos ketinimų uždrausti augalų apsaugos produktus ekologiniu atžvilgiu svarbiose vietovėse (Žalinimas) Plačiau

2017-06-12
Ekspertai įspėja apie iš Brexit kylančią riziką, galinčią sutrikdyti ES žemės ūkio rinką Plačiau

2017-06-01
Susitikimas su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu Plačiau

2017-05-29
Raštas Europos Parlamento nariui B. Ropei dėl Europos Komisijos ketinimų uždrausti augalų apsaugos produktus ekologiniu atžvilgiu svarbiose vietovėse (Žalinimas) Plačiau

2017-05-29
Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia suskubti pateikti mokėjimo prašymus Plačiau

2017-05-19
Europos Komisijos šantažas dėl paramos gyvulininkystei nutraukimo NETEISĖTAS! Plačiau

2017-05-04
Baigėsi Europos Komisijos Konsultacijos dėl BŽŪP supaprastinimo ir modernizavimo – Lietuva aktyvumu pralenkė tik Maltą Plačiau

2017-05-02
Peticija dėl Aleksandro Stulginskio universiteto ateities Plačiau

2017-04-26
EK paskelbė konsultacijas Dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) modernizavimo ir supaprastinimo. Kviečiame visus Asociacijos narius aktyviai dalyvauti Konsultacijose, reikšti nuomones ir teikti pasiūlymus Plačiau

2017-04-19
Padovinio ŽŪB įdiegta pirmoji Baltijos šalyse mėšlo separavimo sistema. Modernūs ūkiai – perspektyvus, draugiškos aplinkai žemės ūkio gamybos modelis Plačiau

2017-04-14
Su šv. Velykom! Plačiau

2017-04-11
LŽŪBA raštas Žemės ūkio ministerijai dėl mokestinių lengvatų įvertinimo Plačiau

2017-04-06
Asociacijos pastabos dėl Bratislavos deklaracijos Plačiau

2017-04-05
Š. balandžio 4 d. Žemės ūkio ministerijoje pristatytos 2017 m. deklaravimo aktualijos Plačiau