Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. kovo 30 d. 15 val. Aleksandro Stulginskio universitete, tarptrautinės žemės ūkio parodos "Ką pasėsi...2017" metu įvyks seminaras-diskusija "Inovacijų partnerystės žemės ūkyje efektyvumo vertinimas", kurį inicijuoja Aleksandro Stulginskio universitetas kartu su LR Žemės ūkio ministerija.

Seminare ketina dalyvauti LR Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Žemės ūkio rūmų atstovai, EIP priežiūros komiteto, EIP fokus grupių nariai, ūkininkai, agroverslo atstovai ir mokslininkai. Seminare dalyvaus ir ypatingas svečias iš Briuselio Pacôme Elouna Eyenga (Team Leader - EIP-AGRI Service Point "Agricultural Productivity and Sustainability"), kuris pristatys Europos inovacijų partnerystės (EIP) žemės ūkyje iššūkius ir galimybes 2017 m.

Seminaro tikslai:

  • padiskutuoti EIP sampratos tema, aptarti inovacijų partnerystę įtakojančius veiksnius ir jos naudą ūkių darnumui bei produktyvumui.
  • pasidalinti pirmąją EIP iniciatyvų patirtimi Lietuvoje.
  • pristatyti preliminarią inovacijų partnerystės žemės ūkyje efektyvumo vertinimo metodiką.