Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Žemės ūkio ministerija, įgyvendindama 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą ir kitus teisės aktus, per Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ teikia paramą biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų šalies kaimo vietovėse. Siekdama paskatinti biodujų gamybos plėtrą šalies kaimo vietovėse, Žemės ūkio ministerija š. m. balandžio 13 d. 10.00 val. organizuoja pasitarimą, kurio metu planuojama aptarti biodujų panaudojimo elektros ir šilumos energijai gaminti šalies kaimo vietovėse, jų išvalymo, suspaudimo ir panaudojimo biometanui gaminti ir ypač biometano panaudojimo šalies transporto srityje galimybes. Pasitarimo metu taip pat planuojama įvertinti biodujų gamybos plėtrą šalies kaimo vietovėse ribojančius veiksnius bei galiojančius teisės aktus, nustatančius biodujų gamybos plėtrą.