Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. birželio 30 d. 8 val. Žemės ūkio ministerijoje įvyks darbo grupės vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, išskyrimo klausimams spręsti posėdis.

Posėdžio metu Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto ekspertai pristatys tyrimo „Galimybių identifikuoti seniūnijas, priskiriamas didelių gamtinių kliūčių turinčių vietovių kategorijai, kuriose gamtinės kliūtys įveiktos, įvertinimas“ ataskaitą. Šios ataskaitos rezultatų pagrindu bus formuojamas didelių gamtinių kliūčių turinčių vietovių vardinis sąrašas (naujasis žemėlapis), kuris bus teikiamas Europos Komisijai tvirtinti.