Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Š. m. sausio 4 d. 9.30 val. VĮ "Pieno tyrimai" vyks pasitarimas dėl žalio pieno kainodaros (strategijos gairių B11 priemonė – Aiškios ir paprastos pieno kainodaros bei ilgalaikių pieno tiekimo sutarčių, galimai susietų su pasaulinėmis arba ES pieno kainomis ir/ar pieno birža, sukūrimas). Posėdžio metu bus diskutuojama: 1) dėl pieno pirkimo – pardavimo sutarties trukmės (trukmė, sąlygos); 2) dėl galimos taikyti pieno kainos apskaičiavimo formulės ar kitų taikytinų rodiklių pieno kainai apskaičiuoti; 3) dėl kitų kainodaros sąlygų.