Vartotojo vardas:
Slaptažodis Paieška svetainėje

Mokymo paslaugų vykdymo techninės specifikacijos čia.

Asociacijos supaprastinto atviro konkurso sąlygos čia.

 

Mokymo programos:

Ūkio remonto dirbtuvių statyba ir eksploatacija čia.

Karvių nagų priežiūra, ligos, profilaktika ir gydymas čia.

 

Metinis pirkimų planas 2013 m. čia.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklės čia.

 

Metinis pirkimų planas 2014 metams čia.