Valstybinė augalininkystės tarnyba informuoja: TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ NAUDOJIMO SVARBIAUSI REIKALAVIMAI

Tręšiant mineralinėmis trąšomis būtina:

 • naudoti tik tuos tręšiamuosius produktus (toliau tekste - TP):
 • kurie yra įrašyti į Identifikavimo sąrašą;
 • arba EB trąšas, kurios įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedą.
 • augalus tręšti naudojant optimalias TP normas, rekomenduojamas mokslo įstaigų arba vadovautis gamintojų nurodytais reikalavimais, arba pagal ūkyje sudarytą tręšimo planą;
 • TP įsigijimo dokumentus saugoti dvejus metus nuo TP įsigijimo datos;
 • naudojant mineralines (neorganines) trąšas pildyti trąšų naudojimo apskaitos žurnalą popieriuje arba elektroninėje formoje einamaisiais metais ne rečiau kaip du kartus: iki liepos 1 d. ir iki gruodžio 31 d;
 • trąšų naudojimo apskaitos žurnalą saugoti buveinėje arba gyvenamoje vietoje ir pateikti TP naudojimo priežiūrą atliekančiam specialistui pareikalavus;
 • pakuotas mineralines (neorganines) trąšas laikyti sandėliuose arba lauke ant padėklų, apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių, atmosferos kritulių taip, kad pakuotės nestovėtų vandenyje ir ant jų nesikauptų vanduo;
 • palaidas mineralines (neorganinės) trąšas laikyti tik sandėlyje. Skirtingų rūšių palaidos mineralinės (neorganinės) trąšos sandėlyje laikomos atskirtos pertvaromis arba atskirose talpyklose;
 • didelį azoto kiekį (N > 28 %) turinčias amonio nitrato trąšas laikyti tik supakuotas;
 • draudžiama saugoti ir naudoti amonio karbonato trąšas.

 Tręšiant mėšlu ar srutomis (daugiau kaip 30 ha ž. ū. naudmenų per kalendorinius metus) būtina:

 • turėti tręšimo planą, kuriame turi būti:
 • tręšiamųjų laukų žemėlapiai su jame pažymėtomis paviršinių vandens telkinių apsauginėmis zonomis ir pakrančių apsauginėmis juostomis;
 • tręšimo kalendorinis grafikas;
 • ne senesni kaip 3 metų dirvožemio tyrimų duomenys apie N ir P sankaupas tręšiamuose laukuose;
 • nurodytas numatomas panaudoti mėšlo ir srutų kiekis;
 • apskaičiuota planuojamam derliui išauginti reikalingų maisto medžiagų visuma.
 • mėšlas turi būti kaupiamas tvartuose, mėšlidėse, srutų kauptuvuose ir (ar) tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto (juose turi tilpti ne mažiau kaip per 6 mėn. susidarantis mėšlas);
 • tirštasis mėšlas gali būti laikomas rietuvėse planuojamame tręšti lauke, jeigu jo kiekis neviršija tam laukui leidžiamo sunaudoti kiekio, rietuvės vieta lauke niekada neturi būti apsemiama vandens, rietuvėse mėšlas laikomas ne ilgiau kaip 6 mėn.;
 • rietuvės turi būti apjuostos 20 cm aukščio žemės pylimu; ruošiant vietą ant dirvos paviršiaus turi būti suformuotas durpių ar smulkintų šiaudų posluoksnis;
 • skystojo mėšlo ar srutų kauptuvai turi būti uždengti stogo dangomis ar įvairiomis plaukiamasiomis dangomis (tirštojo mėšlo, smulkintų šiaudų, medinių, plastikinių, keramzito granulių, 2–3 mm storio aliejaus sluoksnio ir kt.)

 Tręšiant pelenais būtina:

 • turėti parengtą pelenų tvarkytojo planą;
 • atlikti dirvožemio tyrimus ne vėliau kaip 4 mėn. iki planuojamo pelenų naudojimo;
 • tręšti pelenais kas 3-4 metus;
 • normą parinkti atsižvelgiant į dirvožemio pH;
 • neskleisti ant įšalusios ir įmirkusios žemės;
 • dirvos paviršiuje paskleistus gyvūninės kilmės pelenus būtina užarti iš karto.

 * Atkreipiame dėmesį, kad tręšiamųjų produktų veiklos reikalavimai taikomi žemės ūkio veiklos subjektams, tręšiantiems 10 ha ir daugiau, o tręšiantiems gyvūninės kilmės ir medienos kuro pelenais – 0,01 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų.

Aukščiau išvardinti svarbiausi TP naudojimo reikalavimai. Detalius reikalavimus, išdėstytus aktualiuose teisės aktuose, rasite atidarę nuorodas žemiau, taip pat rasite Augalininkystės tarnybos patikrinimų metu pildomo klausimyno formą.

 Nuorodos: 

Teisės aktus, kuriuose nustatyti tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimai žemės ūkio veiklos subjektams, galima rasti Augalininkystės tarnybos svetainėje:

http://www.vatzum.lt/lt/teises-aktai/teises-aktai/trasos-ir-tresiamieji-produktai/ 

Tręšiamųjų produktų apskaitos žurnalo forma yra patvirtinta kartu su Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c672db081f911e98436e02a0124fc68

TP naudojimo reikalavimai yra tikrinami naudojant Augalininkystės tarnybos direktoriaus patvirtintą klausimyną, kuriame pateikti pagrindinai reikalavimai. Klausimyną galima rasti Augalininkystės tarnybos svetainėje:

http://www.vatzum.lt/uploads/documents/skonica_25819100712180_1.pdf

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacija


Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Tilto g. 35-6, 01101 Vilnius

Tel. +37052122248
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

A/S LT334010042400033443
Luminor bankas, Banko kodas 40100

Visos teisės saugomos LŽŪBA © 2020