Skip to main content

NMA kviečia naudotis gerosios praktikos vadovu

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) parengė leidinį „Reikalavimų įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas 2023 m.“, kuriame nurodyta informacija apie 2023 m. pateiktoms paraiškoms taikomus geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimus.
 
Gerosios praktikos vadovas ūkininkams padės tinkamai vykdyti įsipareigojimus, pasitikrinti, ar deklaruojami plotai atitinka keliamus reikalavimus, nes leidinyje išvardyti GAAB ir valdymo reikalavimai, pateikti gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžiai ir juos iliustruojančios nuotraukos.
 
Leidinys yra aktualus žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems gauti bazinę tiesioginę išmoką, perskirstomąją išmoką, išmoką jaunajam ūkininkui, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos išmoką, susietąją paramą bei dalyvaujantiems įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano kaimo plėtros intervencines priemones: „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Miško priežiūra ir apsauga“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“, „Vietovės su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis“, „Parama „Natura 2000“ miškuose“ ir „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“.
 
Leidinį galite rasti čia.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacija