Informacija apie išimtis tachografų tikrinimui privalomosios techninės apžiūros metu

INFORMACIJA APIE BŪSIMĄ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠO 7.9 PAPUNKČIO PAKEITIMĄ IR REKOMENDACIJA DĖL JO TAIKYMO

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija), informuoja, kad:

  1. Lietuvos ūkininkams kelia susirūpinimą, kad artėjant javapjūtei ir kitiems ūkio darbams dėl privalomosios techninės apžiūros metu taikomo reikalavimo motorinėje transporto priemonėje turėti įrengtą tinkamą tachografą negali gauti teigiamos privalomosios techninės apžiūros išvados ir dėl to ūkininkai negalės išvežti užaugintos produkcijos iš laukų į sandėlius;
  2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į susiklosčiusąi situaciją, skubos tvarka parengė ir pateikė išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas), kuriuo bus įtvirtinta išimtis, kad Reglamento (EB) Nr. 561[1] 13 traipsnio 1 dalies a-d ir f-r punktuose nurodytoms transporto priemonėse būtų neprivaloma įrengti tachografą o jų vairuotojams – netaikomas Reglamente (EB) Nr. 561 nustatytas vairavimo ir poilsio režimas.

Administracija, atsižvelgama į aukščiau išdėstytą, artimiausiu metu papildys Techninių reikalavimų sąrašo[2] 7.9 papunktį naujomis toliau pateiktomis nuostatomis, todėl rekomenduoja iki šių nuostatų įtvirtinimo Techninių reikalavimų sąraše dienos privalomosios techninės apžiūros metu tachografo taip pat netikrinti, jeigu:

7.9.10.

motorinės transporto priemonės valdytojas yra viešojo administravimo subjektas;

7.9.11.

motorinės transporto priemonės valdytojas yra žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, gyvulininkystės ar žuvininkystės ūkio subjektas ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus;

7.9.12.

motorinės transporto priemonės valdytojas yra universaliųjų paslaugų teikėjas ir pateikia jo veiklą pagrindžiančius dokumentus;

7.9.13.

motorinės transporto priemonės registracijos liudijime degalai ir (arba) galios šaltinis nurodyta „Dujos“ arba „Elektra“ ir didžiausia leidžiama masė neviršija 7,5 tonos;

7.9.14.

motorinės transporto priemonės valdytojas yra vairavimo mokykla arba VĮ Regitra;

7.9.15.

motorinės transporto priemonės valdytojas yra ūkio subjektas, kuris teikia kanalizacijos sistemų, apsaugos nuo potvynių, vandens, dujų ir elektros priežiūros, telegrafo ir telefono paslaugas, atlieka kelių priežiūrą ir kontrolę, „nuo durų iki durų“ surenka ir šalina buitines atliekas, vykdo radijo ir televizijos transliavimą bei radijo ir televizijos siųstuvų ar imtuvų paiešką ir pateikia jo veiklą pagrindžiančius dokumentus;

7.9.16.

M2 kategorijos transporto priemonės, turinčios nuo 10 iki 17 vietų itminai, valdytojas yra fizinis asmuo;

7.9.17.

N kategorijos transporto priemonės yra skirtos cirko ir pramoginiams parko įrenginiams vežti, o valdytojas yra cirko ar pramoginio parko veiklą vykdantis ūkio subjektas ir pateikią jo veiklą pagrindžiančius dokumentus;

7.9.18.

motorinės transporto priemonės, kurios išvažiuojamiesiems projektams įgyvendinti specialiai įrengtomis transporto priemonėmis, kurios stovėjimo metu tiesiogiai naudojamos kaip mokomosios patalpos;

7.9.19.

N kategorijos transporto priemonės valdytojas yra ūkio subjektas, kuris vykdo pieno surinkimo ir perdirbimo veiklą ir pateikia jo veiklą pagrindžiančius dokumentus

7.9.20.

N kategorijos transporto priemonės skirtos vežti pinigus ir (ar) vertybes, o jų registracijos liudijime, vadovaujantis Kategorijų ir klasių reikalavimais, yra nurodytas kodas SB.;

7.9.21.

N kategorijos transporto priemonės valdytojas yra ūkio subjektas, kuris vykdo gyvūninės kilmės atliekų ir ne žmonių maistui skirtų gyvūnų skerdienų tvarkymo veiklą ir pateikia jo veiklą pagrindžiančius dokumentus;

7.9.22.

N kategorijos transporto priemonės valdytojas yra ūkio subjektas, krovinius vežantis tik vidaus vandenų, jūrų uostų ir (ar) geležinkelio terminalų teritorijose ir pateikia jo veiklą pagrindžiančius dokumentus;

7.9.23.

N kategorijos transporto priemonės valdytojas yra statybos veiklą vykdantis ūkio subjektas ir pateikia jo veiklą pagrindžiančius dokumentus;

7.9.24.

N kategorijos transporto priemonė turi specialią įrangą betono skiediniams vežti arba ruošti, o jų registracijos liudijime, vadovaujantis Kategorijų ir klasių reikalavimais, yra nurodytas kėbulo tipo kodas BAI arba registracijos liudijime, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2018/858, yra nurodytas kėbulo kodą papildantis skaitmuo 15.

 

Administracija informuoja, kad ši rekomendacija galioja iki rašte nurodytos nuostatos bus įtvirtintos Techninių reikalavimų sąraše arba kol bus pateiktas šios rekomendacijos panaikinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei nusprendus nepatvirtinti Nutarimo projekto.

Kilus klausimams prašome kreiptis Administracijos konsultavimo telefonu  +370 5 278 60 01 arba el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Administracijos direktorius     Genius Lukošius

 

[1] 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85

[2] Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų sąrašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“, (toliau tekste – Techniniai reikalavimų sąrašas).


Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Tilto g. 35-6, 01101 Vilnius

Tel. +37052122248
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

A/S LT334010042400033443
Luminor bankas, Banko kodas 40100

Visos teisės saugomos LŽŪBA © 2020