Skip to main content

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija kreipėsi į LR Konkurencijos tarybą

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija kreipėsi į LR Konkurencijos tarybą dėl žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl 2023 m. ES paramos pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti administravimo taisyklių patvirtinimo“ projekto (toliau – Įsakymo projektas), prašydama skubos tvarka įvertinti Žemės ūkio ministerijos parengtą Įsakymo projektą.

Europos Komisija, skirdama lėšas pieno sektoriui paremti, pažymėjo ir akcentavo jų skirstymo skaidrumą, objektyvius kriterijus, nediskriminacinį pobūdį, kad parama neiškraipytų rinkos arba konkurencijos sąlygų. Tai susitikimų su žemdirbiais metu akcentavo ir šalies Prezidentas, Premjerė ir Seimo Pirmininkė.

Žemės ūkio ministerijos parengtas ES asignavimų (10,6 mln. eurų), skirtų pieno sektoriui paremti, projektas šių reikalavimų neatitinka ir, pirmą kartą istorijoje, remiant pieno ūkį, yra diskriminacinis, neobjektyvus ir neskaidrus bei prieštaraujantis LR konkurencijos įstatymui, kuris viešojo administravimo subjektams draudžia priimti teisės aktus, teikiančius privilegijas arba diskriminuojančius atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija nepritaria parengtam Įsakymo projektui ir turi vilties, kad Žemės ūkio ministerija, vykdydama 2023 m. rugpjūčio 16 d. LR Seimo Kaimo reikalų komiteto sprendimą nepritarti tokiam paramos paskirstymui, operatyviai pateiks naują skaidrią, paremtą objektyviais kriterijais, nediskriminuojančią lėšų paskirstymo tvarką. Taip pat tikime, kad Žemės ūkio ministerija pateiks Ministrei Pirmininkei objektyvią informaciją apie labai sudėtingą situaciją žemės ūkyje, ypač pieno sektoriuje, ir bus skirta papildoma leistina parama iš šalies biudžeto.

Rašto priedai:

1. LR žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl 2023 m. ES paramos pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti administravimo taisyklių patvirtinimo“ projektas.

2. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1465.

3. LR Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžio protokolo išrašas dėl finansinės paramos paskirstymo.

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos informacija