Skip to main content

LMSA ir LŽŪBA raštu kreipėsi į žemės ūkio ministrą K. Navicką dėl durpžemių plotų tikslinimo ir veiklos juose ribojimo