Skip to main content

Fragmentas iš Asociacijos prezidento Eimanto Pranausko pasisakymo žemdirbių protesto akcijos metu

Šalyje vykdoma žemės ūkio politika pasipiktinusiems žemdirbių protesto, vykusio Vilniuje sausio 23-26 d., dalyviams Asociacijos prezidentas Eimantas Pranauskas pabrėžė, kad bendras nė vieno iš susirinkusiųjų netenkinantis paveikslas susideda iš daugelio nedidelių epizodų, už kuriuos yra atsakingi pavestą sritį kuruojantys valdininkai. Jis pateikė pavyzdžius, kokį požiūrį demonstruoja Aplinkos ministerijos specialistai, atsakingi už saugomų teritorijų nustatymą, paukščių padarytos žalos atlyginimą ar elementarius mėšlo tvarkymo klausimus. Prezidentas įvardijo Žemės ūkio ministerijos komandą, kuriai gali būti pareiškėjai „dėkingi“ už "iš viršaus“ parengtą Strateginį planą ir „sėkmingą“ šių metų deklaravimą. Neverta net stebėtis dėl ekonominio netvarumo pieno, grūdų ir kituose sektoriuose, kada nė vienas iš protestuojančios minios akyse nėra regėjęs Tvarios žemės ūkio gamybos departamento direktoriaus Sauliaus Jasiaus. Vis tik didžiausia atsakomybė už žemdirbių, suvažiavusių iš tolimiausių šalies kampelių, pasipiktinimą sukėlusią situaciją tenka p. Navickui, kuris per praėjusius 3 metus tinkamai neatstovavo žemės ūkio interesams, akivaizdžiai nesugebėjo pelnyti nei autoriteto, nei įrodyti savo lyderystės patikėtoje šakoje. Todėl jis tiesiog negali būti gausios žemdirbių šeimos galva.